Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2111-2120 )

2111 - Abdullah Ibnu Amr Ibni'l-As (radiyallahu anhum ) anlatiyor: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sakalindan enine ve boyuna alirdi."
Tirmizi, Edeb 17, (2763).

KOKU VE YAG

2112 - Hz. Enes (radiyrallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Bana, (dunyanizdan) koku ue kadin sevdirildi. Gozumun nuru ise namazda kilindi."
Nesai, Isretu'n-Nisa 1, (7, 61).

2113 - Ibnu'l-Museyyeb (rahimehullah)'den rivayet edildigine gore demistir ki: "Allah Teala Hazretleri munezzehtir, (halde ve sozde) nezih olani sever; naziftir, nezafeti sever; kerimdir, keremi sever; comerttir, comertligi sever. Oyle ise avlularinizi temizleyin ve yahudilere benzemeyin."
Tirmizi, Edeb 41, (2800).
Bu hadisi bazi raviler, Amir Ibnu Sa'd'in babasi tarikiyle Hz. Peygamber'e ulastirip merfu olarak rivayet etmislerdir.

2114 - Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kime tib ikram edilirse onu reddetmesin. Cunku, o guzel koku verir ve tasimasi da kolaydir."
Muslim, Elfaz 20, (22 3); Ebu Davud, Tereccul 6, (4172); Nesai, Zinet 76, (8,189).

2115 - Ebu Osman en Nehdi (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Sizden birine reyhan sunuldugu takdirde onu reddetmesin, zira o cennetten cikmadir."
Tirmizi, Edeb 37, (2792).

2116 - Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) anlatiyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Uc sey reddedilmez: Minder, yag ve koku."
Tirmizi, Edeb 37, (2791).

2117 - Nafi' merhum anlatiyor: "Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) buhur yaktigi zaman saf od ve kafurla karisik od kullanir ve sunu soylerdi: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) da boyle yapardi."
Muslim, Elfaz 21, (2254); Nesai, Zinet 38, (8,156).

2118 - Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Erkegin tib'i (surunine maddesi) kou nesreder, rengi olmaz. Kadinin tib'i ise rengi olur, kokusu olmaz."
Tirmizi, Edeb 31, (2788); Nesai, Zinet 32, (8,151).

2119 - Hz. Aise (radiyallahu anha) sunu demistir: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) misk ve anber gibi, renksiz koku maddeleri surunurdu ve derdi ki: "Surunme maddelerinin en iyisi misktir."
Tirmizi, Cenaiz 16, (991); Nesai, Zinet 31, (8, 151, 152); Ebu Davud, Cenaiz 37, (3158).

2120 - Ebu Musa (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Her goz zanidir. Surasi muhakkak ki, kadin koku surunur, sonra da (erkek) cemaate ugrarsa o da zaniyedir."

Tirmizi, Edeb 35, (2787); Ebu Davud, Tereccul 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, (8,153).Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

loading...