Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2531-2540 )

2531 - Ummu'l-Fadl (radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in aksam namazinda ve'l-murselati urfen suresini okudugunu isittim. Bundan sonra artik bize, ruhu kabzedilinceye kadar hic namaz kildirmadi."
Buhari, Ezan 98, Megazi 83; Muslim, Salat 173, (462); Muvatta, Salat 24, (1, 78); Ebu Davud, Salat 132, (810); Tirmizi, Salat 230, (308); Nesai, Iftitah 64, (2, 168).

2532 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, A'raf suresiyle aksami kildirdi. Sureyi ikiye bolerek her iki rek'atte bir parcasini okudu."
Nesai, Iftitah 67, (2, 170).

2533 - Cubeyr Ibnu Mut'im radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'i aksam namazinda et-Tur suresini okurken isittim."
Buhari, Ezan 99, Cihad 172, Megazi 11, Tefsir, Tur 1; Muslim, Salat 174, (463); Muvatta, Salat 23, (1, 78); Ebu Davud, Salat 132, (811); Nesai Iftitah 65, (2, 169).

2534 - Ebu Osman en-Nehdi anlatiyor: "Ibnu Mes'ud (radiyallahu anh)'in arkasinda aksam namazi kilmistim. Namazda Kulhuvallahu ahad'i okudu."
Ebu Davud, Salat 133, (825).

2535 - Abdullah Ibnu Utbe Ibni Mes'ud anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam aksam namazinda Ha-mim-ed-Duhan suresini okudu."
Nesai, Iftitah 66, (2, 169).

2536 - Ebu Abdillah es-Sunabihi anlatiyor: "Hz. Ebu Bekr radiyallahu anh'in hilafeti sirasinda Medine'ye geldim, arkasinda aksam namazini kildim. Ilk iki rek'atinde Fatiha ile (kisaru'l-mufassal denen) kisa surelerden birer sure okudu. Sonra ucuncu rek'ate kalkti. ben (ne okuyacagini isitmek icin) hemen kendisine -elbisem elbisesine degecek kadar- yaklastim. Fatiha ve beraberinde "Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedeytena veheb lena min ledunke rahmeten inneke ente'l-Vehhab. (Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptirma. Katindan bize bir rahmet lutfet, sen cok lutfedenlerdensin)" ayetini okudugunu isittim."
Muvatta, Salat 25, (1, 79).

YATSI NAMAZI

2537 - Bureyde (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam yatsi namazinda Vessemsi ve duhaha ve benzeri sureleri okurdu."
Tirmizi, Salat 231, (309); Nesai, Iftitah 71, (2, 173).

2538 - eI-Bera (radiyallahu anh) anlatiyor: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bir yolculuk sirasinda yatsiyi kilmisti. Iki rek'atin birinde Vettini ve'z-Zeytuni'yi okudu."
Buhari, Ezain 100, 102, Tefsir, Vettin 1, Tevhid 52; Muslim, Salat 175, (464); Muvatta, Salat 27, (1, 79-80), Ebu Davud, Salat 275, (1221); Tirmizi, Salat 231, (310); Nesai, Iftitah 72, (2, 173).
Sahiheyn'de su ziyade yer alir: "Sesce ve kiraatce O'ndan daha guze kimseye rastlamadim."

2539 - Nafi anlatiyor: "Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) tek basina namaz kilinca dort rek'atin her birinde Fatiha'yi ve Kur'an'dan bir sureyi okurdu. Bazan da farz namazin bir rek'atinde iki ve uc sure birden okurdu. Akam namazinin iki rek'atinde ayni ekilde Fatiha ve birer sure okurdu."
Muvatta, Salat 26, (1, 79).

2540 - Amr Ibnu Su'ayb an ebihi an ceddih anlatiyor: "Mufassal surelerden -uzunu olsun, kisasi olsun- hicbiri yoktur ki, ben onu Resulullah'in namaz kildirirken okudugunu isitmemis olayim."

Ebu Davud, Salat 133. (814). Bu rivayet Muvatta'da mevcut degildir.)Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...