Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2831-2840 )

2831 - Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Cum'a, geceleyin ailesine donebilen herkese farzdir."
Tirmizi, Salat 360, (502).

2832 - Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) uyurdularki: "Cum'a namazindan veya baskasindan bir rek'ate yetisenin namazi tamam olmustur."
Nesai, Mevakit 30, (1, 274, 275).

2833 - Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:"Cum'a namazindan bir rek'ate yetisen, cuma namazina yetismistir. ''
Nesai, Cum 'a 41, (3, 112, 113 ).

2834 - Kuba ahalisinden bir adam-Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'la sohbet etme serefine ermis bulunan babasindan naklen demistir ki:''Resulullah bize Kuba 'dan (gelerek Medine 'de) cum'a namazina katilmamizi emretti.''
Timizi, Salat 360, (501).

2835 - Ebu'l-Ca'd ed-Damri (radiyallahu anh) anlatiyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki :" Kim onemsemiyerek uc cumayi terkedecek olursa, Allah onun kalbini muhurler."
Ebu Davud, Salat 210, (1052); Tirmizi, Salat 359, (500) ; Nesai, Cum'a 2, (3,88).

2836 - Semure Ibnu Cundub (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdularki: "Cum'a namazini ozursuz olarak kim terkedecek olursa bir dinar para tasadduk etsin, (bu kadar) bulamazsa, yarim dinar tasadduk etsin. ''
Ebu Davud, Salat 211, ( 1053-1054) ; Nesai, Keffaret 3, (3, 89) ; Ibnu Mace, Ikamet 93, (112 8).

2837 - Ebu'l-Melih, ismi Umayr Ibnu Amir el-Huzeli (radiyallahu anh) olan babasindan naklen anlattigina gore, babasi Hudeybiye seferi sirasinda bir cuma gunu, Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte bulunmustur. O gun, ayakkabilarinin altini islatmayacak kadar yagmur yagmis, bunun uzerine.Efendimiz, herkesin yerlerinde namaz kilmalarini emir buyurmustur.''
Ebu Davud Salat 213, (1058, 1059); Nesai, Imamet 51, (2, 111).

CUMANIN VAKTI VE EZAN HAKKINDA

2838 - Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatiyor: ''Resulullah (aleyhissalatu vesselam), cum'ayi (ogleyin) gunes meyl edince kilardi. ''
Buhari, Cum'a 16, Ebu Davud,. Cum'a 224, (1084); Tirmizi, Salat 361, (503).

2839 - Buhari nin bir diger rivayetinde soyle gelmistir : "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) soguk siddetlenince namazi erken (ilk vaktinde) kilardi. Sicak siddetlenince namazi yani cum'a'yi (ogleyin biraz) serinleyince kilardi.''
Buhari, Cum'a 16.

2840 - Sehl Ibnu Sa 'd (radiyallahu anh) anlatiyor: "Biz Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'la cum 'ayi kilar, sonra da kaylule (ogle uykusu) yapardik.''
Buhari, Cum'a 40, 41, Hars 21, Et'ime 17, Isti'zan 16, 39; Muslim, Cum'a 30, (859); Ebu Davud, Cum'a 224, (1086); Tirmizi, Salat 378, (525).
Diger bir rivayette : "Biz, ancak cum 'a namazindan sonra kaylule yapiyor yemek yiyorduk '' denmistir.

Tirmizi ve Muvatta disindaki diger kitaplarda Seleme Ibnu 'l-Ekva 'dan gelen bir rivayette: "Sonra cuma 'dan ciktigimizda duvarlarin diplerinde, golgelenebilecegimiz bir golge olmazdi'' denmistir.
Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...