Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2851-2860 )

2851 - Ebu Davud'un diger bir rivayetinde:"Allah'a hamd ile baslamayan her kelam kesiktir" denmistir.
Ebu Davud, Edeb 21, (4840).

2852 - Semure Ibnu Cundub (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Zikr (yani hutbe) sirasinda hazir bulunun, imama yakin olun. Zira kisi, uzaklasmaya devam ede ede, girse bile cennette de geri kalir.''
Ebu Davud, Salat 232, (1108).

2853 - Ebu Rifa 'a el-Adevi (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'a geldim. Hutbe veriyordu. Ben :
"Ey Allah'in Resulu! Yabanci ve dinini bilmeyen bir kimseyim, sizden dinimin ne oldugunu soruyorum! '' dedim. Bunun uzerine bana yoneldi, hutbesini birakarak yanima kadar geldi. Kendisine bir sandalye getirildi. Zannedersem ayaklari demirdendi. Uzerine oturdu. Hemen Allah 'in kendisine ogrettiklerinden bana ogretmege basladi. Sonra tekrar hutbesine donerek, sonunu tamamladi."
Muslim, Cum'a 60, (876); Nesai, Zinet 123, (8,220).

2854 - Hz. Osman (radiyallahu anh) hutbelerine cogu kere su hususu hatirlatarak baslardi: "Isitin, kulak verin. Zira isiterek, kulak verenle isitmeden kulak verenin sevaptan hissesi birdir.''
Muslim, Cum'a 8, (1, 104).

2855 - Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Cum'a gunu, imam hutbe okurken, sen (yanibasinda konusan) arkadasina: "Sus!" desen bos laf etmis olursun."
Buhari,Cum'a, 36; Muslim, Cum'a, 11, (851); Muvatta, Cum'a, 6, (1, 103); Ebu, Davut. Salat, 235, (1112); Tirmizi, Salat, 368, (512); Nesai, Cum'a, 22, (3, 103, 104).

NAMAZ VE HUTBEDE KIRAAT

2856 - Ubeydullah Ibnu Ebi Rafi (rahimehullah) anlatiyor: "(Emevi halifelerinden) Mervan, Ebu Hureyre, (radiyallahu anh) 'yi Medine 'ye halef tayin etti. Ebu Hureyre, cum 'ayi kildirdi ve birinci rek'atte, el-Hamd suresini okuduktan sonra Cum 'a suresini okudu. Ikinci rek'atte ve iza caeke'l-Munafikun'u okudu. Dedi ki:
"Ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'in bunlari okudugunu isittim.''
Muslim, Cum'a 61, (877); Ebu Davud, Salat 242, (112); Tirmizi, Salat 374,(519).

2857 - Semure Ibnu Cundub (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) cum 'a 'da Sebbihismi Rabbike'l-A 'la ve Hel etake hadisu'l-Gasiye surelerini okurdu.''
Ebu Davud, Salat 242, (519); Nesai, Cum'a 39, (3, 111, 112).

2858 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) cum'a gunu sabah namazinda Elif lam-mim Tenzil 'i birinci rek 'atte; Hel Eta 'yi da ikinci rek'atte okurdu. Cum 'a namazinda da Cum 'a ve Munafikun surelerini okurdu."
Muslim, Cum'a 64, (879); Ebu Davud, Salat 218, (1074); Tirmizi, Salat 375, (520); Nesai, Cum'a 38, (3, 111).

2859 - Ummu Hisam Bintu Harise Ibnu 'n-Nu 'man (radiyallalhu anha) anlatiyor: "Kaf ve'l Kur'ani'l-Mecid suresini, cuma gunu minber uzerinden her cum 'ada okurken Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in kendi dillerinden aldim."
Muslim, Cum'a 52, (873); Ebu Davud, Salat.229, (1100); Nesai, Cum'a 28, (3, 107).

2860 - Ya'la Ibnu Umeyye (radiyallahu anh) anlatiyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) minberde: (Zuhruf 77) diye okurken isitim."

Buhari, Tefsir, Zuhruf 2, Bed'u'l-Halk 6,10; Muslim, Cum'a 49, (871); Ebu Davud, Huruf 1, (3992); Tirmizi, Salat 365, (508).
Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...