Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 5141-5150 )

IKTA'

5141 - Vail Ibnu Hucr radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Hadramevt'te bulunan bir araziyi bana ikta' etti. O sirada, Hz. Muaviye orada emir idi. Kendisine o araziyi bana vermesi icin yazdi."
Ebu Davud, Harac 36, (3058, 3059); Tirmizi, Ahkam 39, (1381).

5142 - Kesir Ibnu Abdillah Ibni Amr Ibni Avf el-Muzeni, babasindan, o da ceddi radiyallahu anh'tan anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam , Bilal Ibnu'l-haris el-Muzeni'ye Kabaliyye madenlerini, yuksekte olanlari ve alcakta olanlariyla, (Necid'de bulunan) Kuds daginda ekine elverisli olan yerlerle birlikte ikta' kildi. Ancak ona hicbir muslumanin hakkini vermedi. (Bu ikta beratini) ona soyle yazdi: "Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Allah'in Resulu Muhammed'in Bilal Ibnu'l-Haris'e verdigi(nin berati)dir. Ona, el-Kabaliyye mintikasinin, alcak ve yuksek (yerlerinin) madenlerini vermistir."
Bir rivayette su ziyade var: "(Medine'ye dort beridlik mesafede yer alan Zatu'n-Nusub ve (Necd'de yer alan) Kuds mevkiinin ekime elverisli olan kismini da verdi. Hicbir muslumanin hakkini vermedi. (Bu berat metnini Resulullah'in emriyle, katibi) Ubey Ibnu Ka'b yazdi."
Ebu Davud, Harac 36, (3062, 3063); Muvatta, Zekat 8, (1, 248).

5143 - Amr Ibnu Hureys radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'de yayi ile bir ev plani cizdi ve:
"Sana daha da artirayim mi, artirayim mi?" diye sordu."
Ebu Davud, Harac 36, (3060).

HACCAM'IN KESBI

5144 - Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam hacamat oldu ve haccama ucretini verdi. Eger bu (hacamat ucreti) haram olsaydi vermezdi. Ayrica efendisine konustu, o da vergisini hafifletti."
Buhari, Icare 18, Buyu' 39, Tibb 9; Muslim, Musakat 66, (1202); Ebu Davud, Buyu' 39, (3423).

5145 - Resulullah aleyhissalatu vesselam'in muhacir ashabindan bir adamin anlattigina gore, Resulullah aleyhissalatu vesselamsoyle buyurdular:
"Muslumanlar uc seyde ortaktirlar: Su, ot ve ates."
Ebu Davud, Buyu' 62, (3477).

5146 - Esmer Ibnu Mudarris radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Bir muslumanin henuz ulasmadigi (ot, odun, (su) gibi) bir seye once ulasan kimse ona sahip olur." Bunun uzerine halk cikip, (mubah seyleri sahiplenmek maksadiyla) birbirleriyle hizlica isaretleme yarisina girdiler."
Ebu Davud, Imaret 36, (3071).

MEKRUH KAZANCLAR

5147 - Ebu Mes'ud radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam kopegin semenini, fahisenin mehrini ve kahinin ucretini yasakladi."
Buhari, Buyu' 113, Icare 20, Talak 51, Tib 46; Muslim, Musakat 39, 1567; Muvatta, Buyu' 68, (2, 656); Tirmizi, Buyu' 46, (1276); Nesai, Buyu' 91, (7, 309); Ebu Davud, Buyu' 68, (4381).

5148 - Ebu Cuheyfe radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam kan mukabilinde alinan semenden, kopek semeninden, fuhus kazancindan men etti. Dovme yapani, dovme yaptirani, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavvirleri lanetledi."
Buhari, Buyu' 113, 25, Talak, Libas 86, 96; Ebu Davud, Buyu' 65, (3483).

5149 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam cariyenin kesbini nehyetti."
Buhari, Icare 20, Talak 51; Ebu Davud, Buyu 40, (3425).
Ebu Davud, Rafi' Ibnu Hadic'ten yaptigi rivayette su ziyadeyi kaydeder: "...Kazancin nereden oldugunu bilinceye kadar..."

5150 - Hz. Osman radiyallahu anh anlatiyor: "Cocuklari kesbe mecbur etmeyin. Siz onlari kesbe mecbur ettiginiz zaman hirsizlik yaparlar. San'at sahibi olmayan cariyeleri de kesbe zorlamayin. Zira siz onlari kesbe zorladiginiz takdirde fercleriyle kazanirlar. Onlarin getirecegi paraya karsi istigna gosterin ki, Allah da sizi mustagni kilsin. Size temiz olan yiyecekler yarasir."

Muvatta, Isti'zan 42, (2, 981).Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...