Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 5701-5710 )

5701 - Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Ukbe'nin kiz kardesi, yuruyerek hacc yapmaya nezretmisti. Ukbe onun bu isi yaya olarak yapamayacagini Resulullah aleyhissalatu vesselam'a soyledi. Aleyhissalatu vesselam:
"Allah, kizkardesinin yayan yurumesinden mustagnidir. Binsin ve bir deve kurban etsin!" buyurdular."
Bir rivayette: "Allah, kizkardesinin Beytullah'ayayan yurumesi sebebiyle bir sey yapacak degildir" buyrulmustur.
Ebu Davud, Eyman 23, (3295, 3296, 3297).

5702 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, iki oglunun omuzlarina ardilmis olarak yurumekte olan bir ihtiyar gormustu.
"Bunun derdi ne de boyle yuruyor" diye sordu.
"Yurumeye nezretmis!" dediler.
"Surasi muhakkak ki, Allah bu bicarenin kendine eziyet etmesinden mustagnidir" buyurdular ve hayvanina binmesini emrettiler."
Buhari, Eyman 31, Sayd 27; Muslim, Nuzur 9, (1642); Ebu Davud, Eyman 23, (3301); Tirmizi, Nuzur 9, (1537); Nesai, Eyman 42, (7, 30).

MALLA ILGILI NEZIR

5703 - Hz. Aise radiyallahu anha demistir ki: "Kim "Malim Ka'be yolunda feda olsun!" diye nezrederse, ona yemin kefareti gerekir. Kim de bagislayacagi mali tayin edip belirlerse, o mali cikarmasi gerekir, hatta bu mal ucte birden fazla bile olsa."
Bu hadisin "...yemin kefareti gerekir" ibaresine kadar olan kismini, Muvatta'da Imam Malik tahric etmistir. Geri kalan kismini ise Rezin tahric etmistir.
Muvatta, Nuzur 17, (2, 481).

5704 - Imam Malik'ten rivayete gore, "kendisine, "Malim Allah yolunda sadakadir" diyen kimse hakkinda sorulmustu, su cevabi verdi:
"Ucte birini sadaka yapar. Zira, Aleyhissalatu vesselam, Ebu Lubabe radiyallahu anh: "Gunahi islemis bulundugum kavmimin yurdunu terkedip, sana mucavir olacagim. Malimi da Allah ve Resulune tasadduk edecegim" dedigi vakit: "Bu maldan ucte birinin bagisi sana kifayet eder" demisti."
Muvatta, Nuzur 16, (2, 481).

5705 - Amr Ibnu Su'ayb an ebihi an ceddihi radiyallahu anh anlatiyor: "Bir kadin (gelerek): "Ey Allah'in Resulu! Ben senin yanibasinda def calmaya nezrettim!" dedi. Aleyhissalatu vesselam:
"Nezrini yerine getir!" buyurdular."
Ebu Davud, Eyman 27, (3315).

5706 - Rezin su ziyadeyi kaydetti: "Kadin dedi ki: "Ey Allah'in Resulu! Ciktigin gazveden sag-salim ganimetle donersen sana (zafer alameti olarak) def caliverecegim diye nezrettim!"
Resulullah aleyhissalatu vesselam bu talep uzerine: "Eger nezretti isen haydi nezrini yerine getir, yoksa boyle bir sey yapma!" buyurdular."
Rezin'in ziyadesi Ibnu Hibban'in Sahih'inde gecmektedir (6, 286-287).

5707 - Sabit Ibnu'd-Dahhak radiyallahu anh anlatiyor: "Bir adam, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a: "Ben su su yerde bir kurban kesmeye nezrettim!" dedi. Zikrettigi yer cahiliye insanlarinin kurban kestikleri bir yerdi. Aleyhissalatu vesselam:
"Orada, kendisine ibadet edilen cahiliye putlarindan biri var mi?" diye sordu. Adam:
"Hayir!" deyince:
"Pekiyi orada, onlarin bayramlarindan bir bayram kutlaniyor mu?" diye sordu. Onlar yine "hayir!" deyince:
"Oyleyse nezrini yerine getir!" emrettiler."
Ebu Davud, Eyman 27, (3313).

MA'SIYETLE ILGILI NEZIR

5708 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Ma'siyette (gunah seylerde) nezir yoktur. Bunun kefareti de yemin kefaretidir."
Ebu Davud, Eyman 23, (3292); Tirmizi, Nuzur 1, (1524); Nesai, Eyman 41, (7, 26).

5709 - Ibnu Amr Ibnu'I-As radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Ancak, kendisiyle Allah Teala hazretlerinin rizasi talep edilen seylerde nezir vardir. Sila-i rahmi koparma uzerine de yemin yoktur."
Ebu Davud, Eyman 15, (3273, 3274).

5710 - Imran Ibnu Husayn radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdullar ki:
"Ne bir masiyette ne de insanoglunun malik olmadigi bir seyde nezir yoktur."

Nesai, Eyman 14, (7, 28); Muslim, Nezr 8, (1641); Ebu Davud, Eyman 28, (3316).
Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...