Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6361-6370 )

6361 - Ebu Saidi'l-Hudri anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Sizdenbiri namazini kilinca, ondan evi icin de bir nasib ayirsin. Zira Allah Teala hazretleri, onun evine, namazindan bir hayir birakir."

6362 - Abdullah Ibnu Sad radiyallahu anh anlatiyor: "Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'a: "Evdeki namaz mi, mesciddeki namaz mi daha efdal?" diye sordum. Su cevabi verdi: "Evime bakmiyor musun, mescide ne kadar yakin! Farzlar haric, evimde kilmam, benim nazarimda mescidde kilmamdan daha makbuldur."

HACET NAMAZI

6363 - Abdullah Ibnu Ebi Evfa el-Eslemi radiyallahu anh anlatiyor: "(Bir gun) Resulullah aleyhissalatu vesselam yanimiza geldi ve: "Kimin Allah'a veya mahlukatindan birine bir haceti varsa abdest alsin, iki rek'at namaz kilsin, sonra su duayi okusun: Lailahe illallahu'l-Halimu'l-Kerim. Subhanallahi Rabbi'l-Arsi'l-azim. Elhamdulillahi Rabbi'l-Alemin. Allahumme inni eseluke mucibati rahmetike ve azaime magfiretike ve'l-ganimete min kulli birrin Vesselamete min kulli ismin, Es'eluke ella teda'a li zenben illa gafartehu. Ve la hemmen illa ferrectehu vela haceten hiye leke ridan illa kaday teha li (Halim ve kerim olan Allah'tan baska ilah yoktur. Buyuk Arsin Rabbi noksan sifatlardan mukaddestir. Hamd alemlerin Rabbine aittir. Allah'im, suphesiz ben, senin rahmetine vesile olan sebepleri, magfretini gerektiren hasletleri, her hayrin ganimetlerini ve her gunahtan selamette olmayi senden dilerim. Allahim! Her gunahimi bagislamani, her kederimi gidermeni, rizana uyan her dilegimigormeni senden talep ediyorum)."
Sonra Allah'tan dunya ve ahiretle ilgili ne dilerse ister, cunku suphesiz (o dilek) takdir edilir."

SABANIN ONDORDU

6364 - Hz. Ali radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:"Saban ayinin onbesinci gecesi oldugu zaman gecesinde namaz kilin, gunduzunde de oruc tutun. Cunku Allah Teala hazretleri o gun, gunesin batmasiyla, dunya semasina iner ve soyle der: "Bana istigfar eden yok mu magfiret etsem! Benden rizik isteyen yok mu rizik versem, belaya maruz kalan yok mu afiyet versem... Soyle olan yok mu, boyle olan yok mu?" Bu hal fecrin sokmesine kadar devam eder."

6365 - Ebu Musa el-Es'ari radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Allah Teala hazretleri, Sa'ban ayinin onbesinci gecesi (kullarina rahmetle) nazar eder ve musrikle, musahin (kindar bencil) haric herkese magfret buyurur."

SUKUR SECDESI

6366 - Abdullah Ibnu Ebi Evfa radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Cehl'in basinin kesildigi mujdelendigi gun, iki rek'at sukur namazi kildi."

6367 - Enes Ibnu Malik radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, ciddi bir ihtiyacinin goruldugu hususunda mujdelenmisti, bunun uzerine hemen secdeye kapandi."

6368 - Ka'b Ibnu Malik radiyallahu anh, Allah tevbesini kabul edince derhal secdeye kapanmistir.

NAMAZ, GUNAHA KEFARETTIR

6369 - Osman Ibnu Affan radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in soyle soyledigini isittim: "Birinizin evinin avlusunda bir nehir aksa da bunun icinde gunde bes sefer yikansa acaba bedeninde hic kir kalir mi?" Aleyhisalatu vesselam'in muhatabi: "Hicbir sey kalmaz!" dedi. Resulullah da: Iste namaz da boyledir, suyun kiri, pasi giderdigi gibi o da gunahlari giderir."

BES VAKIT NAMAZIN FARZ OLUSU


6370 - Ibnnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Peygamberiniz (Mirac gecesinde) elli vakit namazla emrolundu. Sonra bunu bese indirinceye kadar Rabbinize muracaatta bulundu."Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...