Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7201-7210 )

7201 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Siddetli savaslar vukua geldigi zaman Allah mevaliden (Arap olmayan muslumanlar) oyle bir ordu gonderecek ki atlarinin cinsi yonunden Araplarin en kiymetlisi ve silah yonunden onlarin en iyisi olup Allah, Islam dinini onlarla te'yid (takviye) edecektir."

7202 - Amr Ibnu Avf radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Muslumanlarin silahlarini koyduklari yerin en yakini Bevla'da olmadikca kiyamet kopmaz."
Aleyhissalatu vesselam sonra: "Ey Ali, ey Ali, ey Ali!" diye nida etti. (Hz. Ali)
"Annem babam sana kurban olsun, (buyurun ey Allah'in Resulu!)" dedi.
Aleyhissalatu vesselam: "Muhakkak ki, sizler Beni Esfar'la (Rumlarla) savasacaksiniz. Sizden sonra gelecek muslumanlar da onlarla savasacaklar. Nihayet Allah yolunda hicbir kinayanin kinamasindan korkmayan seckin muslumanlar olan Hicaz halki onlarla savasa cikacaklar. Konstantin'i tesbih ve tekbirlerle fethedecekler. Onlar daha once benzerini elde etmedikleri ganimetler elde edecekler. Oyle ki (dirhem ve dinarlari sayiyla degil, kalkanla olcerek taksim edecekler. Bu sirada biri gelip soyle diyecek: "Memleketinizde mesih cikti: "Bilesiniz bu haber yalandir. Artik o haberi tutan (inanan) da pismandir, terkeden (inanmayan) da pismandir."

TURKLERLE SAVAS

7203 - Ebu Sa'id radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Sizler, gozleri kucuk, yuzleri genis-yuvarlak bir kavimle savasmadikca Kiyamet kopmayacaktir. Onlarin gozleri cekirge gozleri gibi olup yuzleri de kat kat deri ile kaplanmis kalkanlar gibidir. Kil ayakkabilar giyerler, deriden mamul kalkanlar edinirler ve atlarini hurma agaclarina baglarlar."

DUNYAYA KARSI ZUHD, (DUNYAYA RAGBET ETMEMEK)

7204 - Resulullah aleyhissalatu vesselam'in ashabindan olan Ebu Hallad radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Bir kimseye dunyaya karsi zuhd ve az konusma hasletlerinin verildigini gorurseniz ona yaklasin (ve sozlerini dikkatle dinleyin). Cunku o hikmetli sozler eder-veya ona hikmet ilham edilir-"

7205 - Sehl Ibnu Sa'd es-Saidi radiyallahu anh anlatiyor: "(Bir gun) Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir adam gelerek: "Ey Allah'in Resulu! Bana oyle bir amel gosterin ki, ben onu yaptigim taktirde Allah beni sevsin, halk da beni sevsin" dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Dunyaya ragbet gosterme, Allah seni sevsin, insanlarin elinde bulunanlara goz dikme ki onlar da seni sevsin!" buyurdular."

7206 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam hastalanmisti. Sa'd Ibnu Ebi Vakkas gecmis olsun ziyaretine gitti. Yanina varinca Selman'i agliyor buldu. Sa'd: "Niye agliyorsun? Ey kardesim, sen Resulullah aleyhissalatu vesselam'a arkadaslik etmedin mi, soyle degil mi, boyle degil mi (diye aglamasini abes kilan bir kisim faziletleri hatirlatti). Selman radiyallahu anh su cevabi verdi: "Ben su iki seyden biri icin aglamiyorum: "Ben ne bir dunya duskunlugu ne de ahiret gafleti sebebiyle agliyor degilim. Beni aglatan Resulullah aleyhissalatu vesselam'in bir ahdidir. O bana bir husus ahdetmisti, simdi kendimi o ahdi tecavuz etmis goruyorum."
Sa'd: "Resulullah size ne ahdetmisti ?" diye sordu.
Selman: "Aleyhissalatu vesselam bana: "Birinize dunyalik olarak bir yolcunun azigi kadari yeterli" diye ahdetmisti. Ben kendimi bu haddi asmis goruyorum. Sana gelince, ey Sa'd! Hukum verdigin zaman hukmunden, (hak) taksim ettigin zaman taksiminden, bir seye yoneldigin zaman niyetinden Allah'tan kork."
Ravilerden Sabit der ki: "Selman radiyallahu anh'in vefat ettiginde geriye nafaka olarak sadece yirmi kusur dirhemlik bir mal biraktigi haberi bana geldi."

DUNYAYA ILGI

7207 - Hz. Osman Ibnu Affan radiyallahu anh anlatiyor: "Zeyd Ibnu Sa'bit radiyallahu anh gun ortasinda Halife Mervan'in yanindan cikmisti. Ben: "Bu saatte, Zeyd'i mutlaka sormak istedigi bir sey icin cagirmistir" (diye dusundum ve kendisine kanaatimi) soyledim. Zeyd: "O bize, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan isittigimiz bazi seyler sordu. Ben Aleyhissalatu vesselam'in: "Kimin emeli dunya olursa Allah onun isini aleyhine darmadagin eder, fakirligi iki gozunun arasinda kilar, dunyadan eline gecen miktar da kaderinde yazilandan fazla olmaz. Kimin de kasdi ahiret olursa, Allah, onun (daginik) isini lehinde toplar, zenginligini kalbine koyar, dunya nimetleri ona kosarak (kendiliginden) gelir" sozunu anlattim."

7208 - Abdullah Ibnu Mes'ud radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim gam ve tasalarini bire indirir ve sadece ahiret tasasina gonlunde yer verirse, onun dunyevi gamlarini Allah izale eder. Kim de gam ve tasalarini dunya ahvaline dagitacak olursa, Allah onun, vadilerden hangisinde helak olacagina aldiris etmez."

DUNYANIN ALLAH KATINDAKI DEGERI

7209 - Sehl Ibnu Sa'd radiyallahu anh anlatiyor: "Biz (hacc sirasinda) Zulhuleyfe'de Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraberdik. O, birden siskinlikten ayagi havaya kalkmis bir davar olusuyle karsilasti. Bunun uzerine:
"Su lasenin, sahibine ne kadar degersiz oldugunu goruyor musunuz? Nefsimi elinde tutan Zat-i Zulcelal'e yemin olsun, su dunya, Allah yaninda, bunun sahibi yanindaki degersizliginden daha degersizdir. Eger dunyanin Allah katinda sivrisinegin kanadi kadar degeri olsaydi, kafire ondan ebediyen tek damla su icirmezdi" buyurdular."


7210 - Ebu Umame radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Benim nazarimda en ziyade gibta etmeye deger kimse su evsafi tasiyan kimsedir: (Dunyevi yuku ve) hali hafif, namazdan nasibi fazla, insanlar icinde (adem-i sohretle) gizli kalmis ve kendisine (cemiyette) iltifat edilmemis mu'mindir. Onun rizki (zaruri ihtiyaclarina) yetecek kadardi, o buna sabretti, olumu de cabuk geldi, az miras birakti, kendisi icin matem tutan kadin da az oldu."Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7201-7210 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.