Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7251-7260 )

7251 - Seddad Ibnu Evs radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ummetim hakkinda en ziyade korktugum sey, Allah'a sirktir. Bu sozumle, ummetimin donup de tekrar gunese veya kamere veya puta tapacaklarini demek istemiyorum. Fakat beni korkutan sey, Allah'tan baskasi icin yapacaklari ameller ve (spor maksadiyla kilinan namazda, sihhat niyetiyle tutulan oructa oldugu uzere, amellerde Allah rizasindan baska maksatlari on plana getirme gibi) gizli arzulardir."

7252 - Ebu Saidi'l-Hudri radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Her kim (ibadetini gosteris icin) halka isittirirse, Allah o kimseyi (yani gayesini halka) isittirir ve kim (ibadetinde) riyakarlik ederse Allah onun riyakarliginin cezasini (dunyada) verir."

HASED

7253 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Hased (cekememezlik) hayirlari yer bitirir, tipki atesin odunu yeyip tukettigi gibi. Sadaka hatalari sondurur, tipki suyun atesi sondurmesi gibi. Namaz, mu'minin nurudur. Oruc atese karsi perdedir."

BAGY (ZULUM VE KOTU MUAMELE)

7254 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Sevabi en cabuk gelen hayirli amel mahlukata iyilik ve sila-i rahimdir. Cezasi en cabuk gelen kotu amel de bagy (mahlukata kotu muamele, zulum) ve sila-i rahm'i kesmektir."

7255 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Bana "mutevazi olun, birbirinizin hukukuna tecavuz etmeyin" diye Allah Teala hazretleri vahiyde bulundu" buyurdular."

VERA' VE TAKVA

7256 - Abdullah Ibnu Amr radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a: "En efdal insan kimdir?" diye sorulmustu. "Kalbi mahmum (pak), dili dogru sozlu olan herkes" buyurdular. Ashab: "Dogru sozlulugun ne demek oldugunu biliyoruz. Mahmumu'l-kalb ne demektir?" diye sordu.
"(Mahmum kalb), Allah'tan korkan tertemiz kalptir, icinde gunah yoktur, zulum yoktur, kin yoktur, hased yoktur" buyurdular."

7257 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ey Ebu Hureyre, vera sahibi ol (harama goturme suphesi olan seylerden de kacin) ki insanlarin Allah'a en iyi kulluk edeni olasin! Kanaatkarligi esas al ki insanlarin Allah'a en iyi sukredeni olasin. Nefsin icin sevdigini insanlar icin de sev ki (kamil) mu'min olasin. Sana komsu olanlara iyi komsuluk et ki (kamil bir) musluman olasin. Gulmeyi az yap, zira cok gulmek kalbi oldurur."

7258 - Ebu Zerr radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Tedbir gibi akil yoktur. Sakinmak gibi vera' yoktur. Iyi huy gibi haseb (itibar vesilesi) yoktur."

7259 - Ebu Zerr radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ben bir kelime -Osman dedi ki: "Bir ayet"- biliyorum. Eger insanlarin hepsi onu tutsaydilar hepsine kafi gelirdi."Ashab: "Ey Allah'in Resulu, bu hangi ayettir?" dediler, Aleyhissalatu vesselam: "Ve kim Allah'tan korkarsa, AIIah o kimseye (darliktan genislige) bir cikis yolu ihsan eder" (Talak 2) ayetini okudu."

KISIYI IYI SIFATLARIYLA ANMA

7260 - Ebu Zuheyr es-Sakafi radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bize, Nebavet veya Benavet'te -ravi dedi ki: Benave, Taif'te bir yerdir- hitapta bulundu ve dedi ki: "Cennet ehlini cehennem ehlinden tefrik edip bileceginiz zaman yakindir." Ashab: "Ne ile bilecegiz ey Allah'in Resulu?" dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam acikladi:

"(Kisiler hakkinda yapacaginiz iyilikle anma ve kotulukle anma suretiyle, sizler, birbirinize karsi Allah'in sahitlerisiniz, (sizin hayirla yadettikleriniz cennetliktir, zemmederek, kotuluyerek andiklariniz da cehennemliktir)."Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7251-7260 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.