Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2511-2520 )

2511 - Vail Ibnu Hucr (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in gayri'l-magdubi aleyhim ve la'd-dallin'i okuyunca amin dedigini ve bunu soylerken sesini uzattigini isittim."
Bir baska rivayette soyle gelmistir. ". . .Bunu soylerken sesini yukselttigini isittim."
Ebu Davud, Salat 172, (932, 933); Tirmizi, Salat 184, (248).

2512 - Hz. Bilal (radiyallahu anh)'in soyledigine gore, Aleyhissalatu vesselam'a: "Ey Allah'in Resulu! amin'de beni geride birakma!" demistir."
Ebu Davud, Salat 172, (937).

AMIN DEMENIN FAZILETI

2513 - Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Imam amin deyince siz de amin deyin. Zira kimin amin'i meleklerin amin'ine tevafuk ederse gecmis gunahlari affedilir."
Ibnu Sihab der ki: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) amin derdi."
Buhari Ezan 112; Muslim, Salat 72, (410); Muvatta, Salat 44, (1, 87); Ebu Davud, Salat 172, (936); Tirmizi, Salat 185 (250); Nesai, Iftitah 34, 35, (2,144); Ibnu Mace Ikamet 14, (851).

2514 - Buhari'de diger bir rivayette soyle gelmistir: "Kari (okuyucu) amin deyince siz de amin deyin. Zira melekler "amin" der. Kimin amin'i meleklerin amin'ine tevafuk ederse gecmis gunahlari affedilir.
Buhari, Da'avat 63.

NAMAZDA OKUNAN SURE

2515 - Ebu Burde (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabah namazinda altmis-yuz arasinda ayet okurdu."
Nesai, Iftitah 112, (2,157); Buhari, Mevakit 11,13, 39, Ezan 104; Muslim, Mesacid 2, (1, 246),16, (1, 262).

2516 - Amr Ibnu Hureys (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in sabah namazinda Iza's-semsu kuvviret suresini okudugunu isittim."
Muslim, Salat 164, (456); Ebu Davud, Salat 135, (817); Nesai, Iftitah 44, (2,157).

2517 - Abdullah Ibnu Saib (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bize Mekke'de sabah namazi kildirdi. Mu'minun suresini kiraat buyurarak namaza basladi. Hz. Musa ve Harun'un zikrine gelince -veya Hz. Isa'nin zikrine, ravi burada tereddut etti. Resullullah (aleyhissalatu vesselam)'i bir oksuruk tuttu, hemen rukuya gitti."
Buhari, Ezan 106; Muslim, Salat 163, (455); Ebu Davud, Salat 89, (648, 649); Nesai, Iftitah 76, (2,176). Hadis Buhari'de muallak olmustur.

2518 - Cabir Ibnu Semure (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabah namazinda Kaf ve'l-Kurani'l-Mecid ve benzeri bir sure okurdu. Aleyhissalatu vesselam diger namazlari hafif kildirirdi."
Muslim, Salat 168, (458).

2519 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) cuma gunu, sabah namazinda Elif-lam-mim Tenzil es-Secde, ve Hel eta ala'l-insani hinun mine'd-dehr surelerini okurdu. Yine Resulullah (aleyhissalatu vesselam) cuma namazinda Cuma ve Munafikun surelerini okurdu."
Muslim, Cuma 64, (879); Ebu Davud, Salat 218, (1074); Tirmizi, Salat 375, (520); Nesai, Cuma 38, (3,111), Iftitah 47, (2,159).

2520 - Urve (rahimehullah) anlatiyor: "Hz. Ebu Bekr es-Siddik (radiyallahu anh) sabah namazini kildirdi. Namazin her iki rek'atinde Bakara suresini okudu."

Muvatta, Salat 33.Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...