Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2501-2510 )

2501 - Ummu Kays Bintu Mihsan (radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) yaslanip biraz sismanlayinca, namaz kildigi yerde bir sutun bulundurdu namazda ona dayandi."
Ebu Davud, Salat 177 (948).

KIRAAT

2502 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) kiraatini bismillahirrahmanirrahim ile baslatiyordu."
Tirmizi, Salat 181, (245).

2503 - Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatiyor: "Ben, Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Hz. Ebu Bekr, Hz. Omer, Hz. Osman (radiyallahu anhum) ile birlikte namaz kildim. Onlardan hicbirinin bismillahirrahmanirrahim'i okuduklarini isitmedim."
Buhari, Ezan 89; Muslim, Salat 50, (399); Muvatta, Salat 30, (1, 81); Ebu Davud, Salat 124, (782); Tirmizi, Salat 182, (246); Nesai, Iftitah 21, 22, (2, 133-135); Ibnu Mace, Ikamet 4, (813- 815).

2504 - Ibnu Abdillah Ibnu Mugaffel (rahimehullah) anlatiyor: "Ben (namazda) bismillahirrahmanirrahim'i okumustum. Babam isitti. Bana: "Ogulcugum, (bu yaptigin) bir bid'attir. Bid'atten sakin!" dedi. Ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in ashabindan her kimle karsilasti isem, hepsinin de bid'atten nefret ettigi kadar bir baska seyden nefret etmedigini gordum. Babam sozlerine soyle devam etmisti:
"Ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'Ia, Hz. Ebu Bekr'le, Hz. Omer'le, Hz. Osmanla (radiyallahu anhum) namaz kildim. Onlardan hic birinin bunu (besmelenin okunacagini) okuduklarini isitmedim. Onu sen de okuma. Sadece "Elhamdulillahi rabbi'l-alemin" de."
Tirmizi, Salat 180, (244); Nesai, Iftitah 22, (2,135).

2505 - Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ikinci rek'atten kalktigi zaman kiraati Elhamdu lillahi Rabil alemin ile baslatiyor ve sukut etmiyordu."
Muslim, Mesacid 148, (599).

2506 - Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim Fatiha-i serife suresini okumadan namaz kilarsa bilsin ki bu namaz nakistir -bu sozu uc kere tekrarladi- eksiktir."
Ebu Hureyre (radiyallahu anh)'ye:
"Biz imamin arkasinda bulunuyorsak (ne yapalim)?" diye sorulmustu. Su cevabi verdi:
"Yine de icinden oku. Zira ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in soyle soyledigini isittim:
"Allah Teala hazretleri (bir hadis-i kudside) buyurdu ki: "Ben kiraati kulumla kendi aramda iki kisma boldum, yarisi bana ait, yarisi da ona. Kuluma istedigi verilmistir: Kul: "EI-hamdulillahi Rabbi'I-alemin. (Hamd alemlerin Rabbine aittir)" deyince, Aziz ve Celil olan Allah: "Kulum bana hamdetti!" der. "er-Rahmanirrahim" deyince, Allah: "Kulum bana senada bulundu" der. "Maliki yevmiddin (ahiretin sahibi)" deyince,
Allah: "Kulum beni tebcil ve ta'ziz etti (buyukledi)" der. "Iyyakena'budu ve iyyakenestain (yalniz sana ibadet eder, yalniz senden yardim isteriz)" deyince, Allah: "Bu benimle kulum arasinda bir (taahhuddur). Kuluma istedigini verdim" der. "Ihdina s-sirata'I-mustakim siratallezine en amte aleyhim gayr'il-magdubi aleyhim ve Ia'ddallin. (Bizi dogru yola sevket, o yol ki kendilerine nimet verdigin kimselerin yoludur, gadaba ugrayanlarin ve dalalete dusenlerin degil)" dedigi zaman, Allah: "Bu da kulumundur, kuluma istedigi verilmistir" buyurur."

2507 - Ebu Davud'da gelen bir rivayette soyle denmistir: "...Bana Resulullah (aleyhissalatu vesselam):
"Haydi git ve Medine'de ilan et ki: "Sadece Fatiha suresi de olsa, Kur'an'dan bir parca okumadika kildiginiz namaz namaz degildir" dedi ve baska bir sey ilave etmedi."

2508 - Rezin'in zikrettigi bir rivayette soyle gelmistir: "...Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kiraatsiz namaz sahih degildir." Bilesiniz, Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bize her ne duyurdu ise biz de size duyurduk. Bize gizli tuttugunu biz de size gizli tuttuk."
Bu aciklama uzerine bir zat ona:
"Ey Ebu Hureyre, Fatiha'ya herhangi bir ilavede bulunmazsam (yeterli midir) ne dersin?" diye sordu. Ebu Hureyre dedi ki:
"Bu sual Aleyhissalatu vesselam'a da sorulmustu, su cevabi verdi:
"Bununla iktifa edersen sana yeter, ilavede bulunursan senin icin daha hayirli ve efdal oliir."
Muslim, Salat 38, (395); Muvatta; Salat 39, (1, 84-85); Ebu Davud, Salat 136, (819, 820, 821); Tirmizi, Tefsir, Fatiha, (2954, 2955); Nesai, Iftitah 23, (2,135, 236).

2509 - Ebu Said (radiyallahu anh) anlatiyor: "(Namazda) Fatiha suresi ile kolaya gelen bir miktar (Kur'an ayetin)i okumakla emrolunduk."
Ebu Davud, Salat 136, (818).

2510 - Hz. Cabir (radiyallahu anh) demistir ki: "Kim Fatiha'yi okumadan bir rek'at namaz kilarsa, imamin arkasinda bulunmadigi takdirde, namaz kilmis sayilmaz."

Muvatta, Salat 38, (1, 84); Tirmizi, Salat 283, (313).Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...