Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2591-2600 )

2591 - Hufaf Ibnu Ima el-Gifari (radiyallahu anh)s anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ruku'ya gitti, sonra basini kaldirdi ve "Gifar kabilesini Allah magfiret etsin, Eslem kabilesine Allah selamet versin, Useyye Allah'a ve Resulune isyan etmistir. Allahim, Beni Lihyan'a lanet et. Ri'l ve Zekvan'a da lanet et" deyip secdeye gitti."
Muslim, Mesacid 308, (679).

2592 - Ibnu Omer (radiyallahu anhuma)'in anlattigina gore, Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in sabah namazinin son rekatinin rukusundan basini kaldirinca semi'allahu limen-hamideh Rabbena ve leke'l-hamd dedikten sonra soyle soyledigini isitmistir: "Allahim falancaya falancaya lanet et." Allah Teala Hazretleri bunun uzerine su mealdeki ayeti indirdi: "(Kullarimin) isinden hicbir sey sana ait degildir. (Allah) ya onlarin tevbesini kabul eder, yahud onlari, kendileri zalim (kimse)ler olduklari icin, azablandirir" (Al-i Imran 128).
Buhari, Tefsir, Al-i Imran 9, Megazi 21, I'tisam 17; Tirmizi, Tefsir Al-i Imran (3007);
Nesai, Iftitah 121, (2, 203).

2593 - Hasan Basri (rahimehullah) anlatiyor: "Omer Ibnu'l Hattab (radiyallahu anh), halki, Ubeyy Ibnu Ka'b uzerinde topladi. O, bunlara ramazanda yirmi gece namaz kildirdi. Bu esnada (vitirlerde) sadece son yarida kunut yapti, daha once hic kunut yapmadi. Son on kalinca cemaate gelmedi, teravihi evinde kildi. Halk: "Ubeyy (cemaatten) kacti" dedi."
Ebu Davud, Salat 340, (1428,1429).

2594 - Hasan Ibnu Ali Ibnu Ebi Talib (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bana vitirde okudugum bir dua ogretti. Soyle ki: "Allahim! Beni hidayet verdiklerinden kil, afiyet verdiklerinden eyle, beni, islerini uzerine aldiklarin arasina koy. (Omur, mal, ilim, v.s.'den) verdiklerini hakkimda mubarek kil. Vukuuna hukmettigin serlerden beni koru. Sen diledigin hukmu verirsin, kimse seni mahkum edemez. Sen kimin isini uzerine aldiysan o zelil olmaz. Rabbimiz! Sen munezzehsin, muallasin."
Ebu Davud, Salat 340, (1425,1426); Tirmizi, Salat 341, (464); Nesai, Kiyamu'l-Leyl, 51, (3, 248).

2595 - Hz. Ali (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) vitrinin sonunda sunu okurdu: "Allahim! Senin gadabindan rizana siginirim, cezandan affina siginirim. Senden sana siginirim. Sana (layik oldugun) senayi saymaya gucum yetmez. Sen, kendini sena ettigin gibisin."
Ebu Davud, Salat 340, (1427); Tirmizi, Da'avat 123, (3561); Nesai, Kiyamu'l-Leyl 51, (3, 248-249).

2596 - Hz. Cabir (radiyallahu anh) demistir ki: "En efdal namaz, kunutu uzun olandir."
Muslim, Musafirin 164, (756); Tirmizi, Salat 285, (387).

TESEHHUD

2597 - Ibnu Mes'ud (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bana, avucum avuclarinin icinde oldugu halde, Kur'an'dan sure ogretir gibi tesehhud'u ogretti." "Tahiyyat, tayyibat ve salavat Allah icindir. Ey Nebi, selam, AIlah'in rahmet ve bereketleri senin uzerine olsun. Selam bizim uzerimize ve Allah'in salih kullari uzerine de olsun. Sehadet ederim ki Allah'tan baska ilah yoktur, yine sehadet ederim ki Muhammed AIIah'in Resuludur."
Bir rivayette "Allah'in salih kullari" ibaresinden sonra soyle denmisftir: "Siz bu tesehhudu yaptiniz mi sema ve arzdaki butun salih kullara selam vermis olursunuz."

2598 - Bir diger rivayette: "(Tesehhudden) sonra diledigi senayi yapmakta muhayyerdir" denmistir.

2599 - Ebu Davud'un bir rivayetinde soyle gelmistir: "Sehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve elcisidir" (dersiniz). Sonra her biriniz hosuna giden duayi secip onunla dua etsin."

2600 - Ebu Davud'un bir diger rivayetinde soyle gelmistir: "...bize onlari ogretirdi veya su dualari bize tesehhudu ogrettigi gibi ogretirdi:
"Allah'im! Kalplerimizi birlestir, aramizdaki gecimsizligi duzelt. Bizi selamet yollarina sevket, zulumattan nura kavustur. Bizi, cirkinliklerin acik ve gizli olanlarindan uzak tut. Kulaklarimizi, gozlerimizi, kalplerimizi, zevcelerimizi ve cocuklarimizi hakkimizda mubarek ve hayirli kil. Tevbelerimizi kabul et, sen rahimsin, tevbeleri kabul edersin. Bizleri verdigin nimetlere sakir, onlarla sena edici, onlari kabul edici kil, onlari (agirette de nasib ederek) hakkimizda tamamla."
Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...