Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2601-2610 )

2601 - Yine Ebu Davud'un bir diger rivayetinde: "Sehadet ederim ki Muhammed Allah'in elcisidir" cumlesinden sonra soyle denir: "Bunu soyledin veya sehadeti ifa ettin mi, namazini ifa ettin demektir. Kalkmak istersen kalk, oturmak istersen otur."

2602 - Nesai nin bir rivayetinde soyle denmistir: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'la namaz kilinca: "Selam Allah'in uzerine, selam Cibril ve Mikail uzerine olsun" derdik. Resulullah (aleyhissalatu vesselam):
"Selam Allah'in uzerine olsun demeyin. Zira Allah selam'in kendisidir. Ancak soyle deyin: "Tahiyyat. . . Allah icindir. . . "
Buhari, Ezan 148,150, el-Amel fi's-Salat 4, Istizan 3, 28, Da'avat 17, Tevhid 5; Muslim, Salat 55-61, (402-403); Ebu Davud, Salat 182, (968-969); Tirmizi, Salat 215, (289); Nesai, Iftitah 189, (2, 237).

2603 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bize, Kur'an'dan sure ogrettigi gibi tesehhudu ogretirdi. Soyle derdi: "Tahiyyat, mubarekat, salavat, tayyibat AIIah icindir. Ey Nebi selam, AIIah'in rahmet ve bereketi sana olsun. Selam bize, Allah'in salih kullarina olsun. Sehadet ederim ki Allah'tan baska ilah yoktur, sehadet ederim ki Muhammed AIIah'in Resuludur."

2604 - Tirmizi'de soyle gelmistir: "...Selam sana olsun, selam bize olsun." Yani her iki "selam" kelimesi de elif lamsizdir."
Muslim, Salat 60, (403); Ebu Davud, Salat 182, (974); Tirmizi, Salat 216, (290); Nesai, Iftitah 193, (2, 242-243).

2605 - Ebu Musa (radiyallahu anh)'dan Nesai'nin yaptigi bir rivayette soyle gelmistir: "..Sehadet ederim ki AIIah'tan baska ilah yoktur, tektir, seriki yoktur. Muhammed'de O'nun kulu ve Resuludur."
Nesai, Iftitah 192, (2, 242).

2606 - Yine Nesai'de Hz. Cabir (radiyallahu anh)'den gelen bir rivayette soyle denmistir: "Tesehhudu, Kur'an'dan bir sureyi ogrendigimiz gibi ogrendik. Soyle ki: "Bismillah ve billah ettahiyyatu.. "
Bu rivayette, abduhu ve resuluhu ibaresinden sonra su ziyade mevcuttur: "Es-eIu'I-Iahe'I-cennete ve e'uzu bihi mine'n-nari. (AIIah'tan cenneti istiyor, atesten O'na siginiyorum."
Nesai, Iftitah 194, (2, 243).

2607 - Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'dan tesehhud olarak sunu rivayet etmistir: "et-Tahiyyatu IiIIahi vessalavatu ve't-tayyibatu. es-Selamu aleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullahi."
Ibnu Omer der ki: "Ben buna sunu ilave ettim: "Ve berekatuhu es-Selamu aleyna ve aIa ibadillahis-SaIihin. Eshedu en La-ilahe illallah..."
Ibnu Omer der ki: "Ben buna sunu ilave ettim: "Vahdehu Ia-serike Iehu ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu."
Ebu Davud, Salat 182, (971).

2608 - Muvatta'da Soyle gelmistir: "(Nafi der ki:) "Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) soyle tesehhud okurdu: "BismiIlahi, et-tahiyyatu lil-lahi, ve'ssalavatu lillahi, ez-Zakiyatu lillahi, es-Selamu aIe'n-Nebiyyi ve Rahmetullahi ve berekatuhu, es-Selamu aleyna ve ala ibadillahi's-Salihin, Sehidtu en Ia-ilahe illallahu ve sehidtu enne Muhammeden ResuIullahi."
Bunu ilk iki rek'at(in ka'desin)de okur ve tesehhudunu tamamlayinca dua ederdi. Namazin sonunda oturunca da yine boyle tesehhudde bulunur ve tesehhud'u one alirdi. Sonra diledigi duayi okuyarak dua ederdi. Tesehhudunu tamamlayip selami vermek isteyince soyle derdi:
"Es-selamu ale'n, Nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatuhu es-selamu aleyna ve aIa ibadillahi's-salihin."
Sonra sagina, es-selamu aleykum derdi. Sonra mukabeleten imama selam verirdi. Solundan biri kendisine selam verirse mukabeleten ona da selam verirdi."
Rezin sunu ilave etti: "Ve dedi ki: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) boyle yapmayi emretti."
Muvatta, Salat 54, (1, 91); Ebu Davud, Salst 182, (971).

2609 - Imam Malik'in, Kasim, Ibnu Muhammed'den yaptigi diger bir riyayette soyle gelmistir:
"Hz. Aise (radiyallahu anha) tesehhudde iken sunu okurdu: "Et-Tahiyyatu et-tayyibatu es-Salavatu, ez-zakiyatu lillahi, eshedu en la ilahe illallahu vahdehu la serike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Esselamu aleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu, esselamu aleyna ve ala ibadillahi's-salihin, esellamu aleykum."
Muvatta, Salat 55, (1, 91-92).

2610 - Ibnu Mes'ud (radiyallahu anh)'dan yapilan rivayete gore sunu demistir: "Tesehhud'un sessiz okunmasi sunnettir."

Ebu Davud, Salat 185, (986); Tirmizi, Salat 217, (291).Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...