Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2911-2920 )

2911 - Nesai'nin bir rivayetinde :"Sabah namazindan once kilinacak iki rek'at nafile namaz dunyanin tamamindan daha hayirlidir'' denmistir.
Buhari, Teheccud 27; Muslim, Salatu'l-Musafirin 96, (725); Ebu Davud, Salat 291, 292, (1254, 1258) ; Tirmizi; Salat307, (416); Nesai; Kiyamu'l-Leyl 56, (252).

2912 - Yine Hz. Aise anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabah namazinda ezanla ikamet arasinda hafif iki rek 'at namaz kilardi.''

2913 - Diger bir rivayette su ibare var: "O iki rek 'ati oyle hafif tutardi ki, ben, "bunlrda Fatiha'yi okudu mu?'' derdim.''

2914 - Nesai 'nin bir baska rivayetinde soyle gelmistir: "Muezzin sabah ezaninin birincisini bitirip sukut ettimi kalkar, sabah namazindan once ve ufukta fecrin acilmasindan sonra iki rek'at hafif namaz kilar, sonra da sag yaninin uzerine uyurdu.''
Buhari, Teheccud 28, 12; Muslim, Musafirin 90, (724); Muvatta, Salatu'l-Leyl 29, (1, 127); Ebu Davud, Salat 292, (1, 255); Nesai, Kiyamu'l-Leyl 60, (3, (256); 58, (3, 252-253).

2915 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabahin iki rek'atinda cogunlukla sunlari okurdu: Birinci rek'atta (mealen): "(Ey muminler) deyin ki:
"Biz Allah'a, bize indirlene;Kur'an'a, Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Ya'kub'a ve torunlarina (esbata) indirilenlere, Musa'ya, Isa'ya verilenlere ve butun peygamberlere Rabbleri katindan verilen (Kitap ve ayetlere) iman ettik. Onlardan hic birini (kimine inanmak, kimini inkar etmek suretiyle) digerinden ayird etmeyiz. Biz, (Allah'a) teslim olmus (muslumanlar)iz'' (Bakara 136). Ikinci rek'atte de, Al-i Imran suresindeki su ayet (mealen): "Deki: "Ey Ehl-i Kitap (Yahudiler, Hiristiyanlar) hepiniz bizimle sizin aranizda musavi (veadil) birkelimeye gelin. (Soyle) diyerek: "Allah'tan baskasina tapmayi, Ona hic bir seyi estutmayalim. Allahi birakip da kimimiz kimimizi Rabler (diye) tanimayalim (Buna ragmen) eger yine yuz cevirirlerse (o halde) deyin ki: "Sahid olun, biz muhakkak muslumanlariz" (64. ayet).
Muslim, Musafirin 99, (727); Ebu Davud, Salat 292, (1259); Nesai, Iftitah 38, (2, 155).

2916 - Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabahin iki rek'atinda cogunlukla sunlari okurdu: "(Ey muminler) deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), Ibrahim'e, Ismail'e. Ishak'a, Ya'kub a ve torunlarina (esbat) indirilere, Musa'ya, Isa'ya verilenlere ve butun peygamberlere Rabbleri katindan verilen (Kitap ve ayetlere) iman ettik. Onlardan hic birini (kimine inanmk kimini inkar etmek suretiyle) digerinden ayird etmeyiz. Biz, (Allah'a) teslim olmus (muslumanlar)iz''. (Bakara 136). Ikinci rek 'atte de: "Ey Rabbimiz, senin indirdigin (oKitab'a) inandik, o peygambere de tabi olduk. Artik bizi (birligini ve peygamberlerini taniyan) sahidlerle beraber yaz". (Al-i Imran 53)ayetini okurdu.''

2917 - Yine Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabahin iki rek 'atinde sunlari okurdu: "Kul ya eyyuhe 'l- Kafirun '' ve "Kul huvallahu ahad.''
Muslim, Musafirin 98, (726); Ebu Davud, Salat 98, (1256); Nesai, Iftitah 39, (2, 155, 156).

2918 - Tirmizi'nin Ibnu Mes'ud'dan kaydettigi bir rivayette soyle gelmistir: "Ben bir ay kadar Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'i goz ucuyla takib ettim, sabahin farzdan once kilinan iki rek 'atinde su sureleri okuyordu: "Kul ya eyyuhe'l-Kafirun'' ve "Kulhuvallahu ahad."
Tirmizi, Salat 308, (417).

2919 - Bu rivayet Nesai 'de biraz farkla soyle gelmistir: "Ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'i yirmi kere goz ucuylatakib ettim, aksamin farzindan sonra kilinan iki rek'atle, sabahin farzindan once kilinan iki rek 'atte Kafirun ve Ihlas surelerini okuyordu.''
Nesai, Salat 68, (2,170).

2920 - Hz, Aise (radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabahin iki rek'at nafilesini kildi mi; uyaniksam benimle konusur du, degilsem, muezzin namaz icin (ikamet okuyuncaya kadar yatardi). ''

Buhari, Teheccud 24, 26 ; Muslim, Musafirin 133, (743) ; Ebu Davud, Salat 293, (1, 262, 1263); Tirmizi, Salat 309, (418).
Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...