Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2941-2950 )

2941 - Muhtar Ibnu Fulful anlatiyor : "Hz. Enes 'ten ikindiden sonra kilinacak nafile namaz hakkinda sordum '' dedi ki:
"Hz. Omer ikindiden sonra nafile kilanlarin ellerine (sopayla) vururdu. Biz iki rek'ati, Resulullah devrinde gunes battiktan sonra aksam namazindan once kilardik. Bizi bunu kilarken efendimiz gorurdu de ne emrederdi ne de nehyederdi."
Muslim, Musafirin 302, (836).

AKSAM NAMAZININ NAFILESI

2942 - Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatiyor:"Muezzin aksam ezanini okudugu zaman Resulullah (aleyhissalatu vesselam) 'in ashabindan bir grup kalkip mescidin sutunlarina dogru kosup Resulullah (aleyhissalatu vesselam) (evinden) cikincaya kadaraksamdan once ikiser rek'at nafile kiliyordu.''
Buhari, Ezan 14, Salat 95; Muslim, Musafirin 303, (837); Nsai, Ezan 39, (2, 28, 29).
Muslim'in rivayetinde su ziyade var: "Bazan biryabanci gelip mescide girecek olsa, namaz kilanlarin coklugunu gorunce, aksamin farzini kilinmis zannederdi. ''

2943 - Abdullah Ibnu Mugaffel el-Muzeni (radiyallahu anh) anlatiyor:
"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) dediler ki:
"Aksamdan once iki rek'at namaz kilin! '' (Efendimiz) sonra, insanlarin bunu bir sunnet yapmasindan korkarak " Dileyen kilsin'' dediler. ''
Ebu Davud, Salat 300,(1281); Buhari Teheccut 35, I'tisam 27; Muslim, Musafirin 304, (838).

2944 - Sahiheyn'in kaydettigi bir baska rivayette soyle gelmistir: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Aksam namazindan once namaz kilin" dediler ve (bunu uc kere tekrar ettiler), ucuncude ise, halk bunu bir sunnet edinir korkusuyla, "Dileyen" buyurdular. ''

2945 - Ibnu Omer (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'la birlikte, aksam namazindan sonrahane-i saadetlerinde iki rek'at (nafileyi) kildim."
Tirmizi, Salat 320, (432).

2946 - Ka'b Ibnu Ucre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Beni Abdi'l-Eshel mescidinde aksam namazini kilmisti. Cemaat, farzi bitirince nafileyi kilmaya basladi. Bunu goren Resulullah: "Bu, evlerin namazidir'' buyurdular. ''
Ebu Davud, Salat 304, (1300) ; Nesai, Kiyamu'l-Leyl 1, (3, 198, 199).
Nesai'de su ifade vardir: " Size, bu namazi evlerde kilmaniz gerekir.''

2947 - Mekhul merfu olarak rivayet etmistir: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki :
"Kim aksam namazindan sonra hic konusmadan iki rek'at -bir rivayette dort- kilarsa namazi illiyyuna yukseltilir.''
Rezin tahric etmistir. (Feyzu'l- Kadir 6, 167).

2948 - Huzefye (radiyallahu anh) de benzer bir rivayette bulunmus ve su ziyadeyi yapmistir:
"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) derdi ki: "Aksamin farzindan sonraki iki rek'ati kilmada acele edin, cunku onlar farz namaziyla birlikte yukselirler."
Rezin ilavesidir. (Feyzu'l-Kadir 4, 307).

YATSI NAMAZININ NAFILESI

2949 - Sureyh Ibnu Hani anlatiyor : "Hz. Aise (radiyallahu anha) 'ye Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in namazindan sordum. Dedi ki:
"Yatsiyi her kilisinda yanima gelince mutlaka dort veya alti rek 'at nafile kilardi. Bir gece yagmura yakalandik. Aleyhissalatu veseslam 'a bir post yaydik, postta suyun akmakta oldugu bir delige hala bakar gibiyim. Efendimizin, elbisesini hicbir surette yerden sakindigini gormedim.
Ebu Davud., Salat 305, (1303).

CUMA NAMAZININ NAFILESI

2950 - Hz. Cabir (radiyallahu anh) anlatiyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) hutbe verirken bir adam girdi. Resulullah adama:
"Namaz kildin mi?'' dedi. Adam:
"Hayir!'' dedi. Efendimiz:
"Oyleyse iki rek'atini kil!" diye emretti.''
Buhari, Cum'a 32, 33, Teheccud 25; Muslim, Cum'a 55, Ebu Davud, Cum'a 237; Tirmizi, Salat 367, (510); .Nesai, Cum'a 21, 27, (3, .103, 107).

Bir rivayette soyle gelmistir: ". . . Kalk, iki rek 'at kil.''Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...