Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2961-2970 )

2961 - Ummu Seleme (radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) onuc rek'at kilarak vitir yapardi. Ihtiyarlayip zayiflayinca yedi rek'atte vitir yapti.''
Tirmizi, Salat 336, (458); Nesai, Kiyamu'l-Leyl 30, 40, 45, (3, 237, 243).

2962 - Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:"Vitir gecenin sonunda kilinir. ''

2963 - Buhari'nin bir rivayetinde soyle denmistir: "Gece namazi ikiser ikiserdir. Gece namazindan ayrilacagin zaman, tek rek'at daha kil, bu sana kildigin namazlarin tek olmasini saglar."
Buhari, Vitr 1, Salat 24, Teheccut 10; Muslim, Musafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salatu'l-Leyl 13, (1, 123); Tirmizi, Salat 323, (437); Nesai, Kiyamu'l-Leyl 26, (3, 227, 228); 35, (3, 233).

2964 - Abdulaziz Ibnu Cureye anlatiyor: "Hz. Aise (radiyallahu anha) 'ya Resulullah ne ile vitir namazi kilardi? diye sorduk. Dedi ki: "Birinci rek 'atte Sebbih isme Rabbeke'l-a'layi ikinci rek'atte Kulya eyyuha'l-kafirun suresini, ucuncu rek'atte, de Kulhuvallahu ahad ve Muavvizateyn'i okurdu.''
Ebu Daavud, Salat 339, (1424); Tirmizi, Salat 340, (463), Nesai, Kiyamu'l-Leyl 47, 48, (3, 244,245).

2965 - Harice Ibnu Huzafe (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: " Allah size (oyle) bir namazla imdad etti ki, O sizin icin kizil deve surulerinden daha hayirlidir. Iste bu namaz vitirdir. Allah onu, sizin icin yatsi namazi ile safagin sokmesi arasina koydu.''
Ebu Davud, Salat 336, (1418); Tirmizi, Salat 332; (452).

2966 - Hz. Aise (radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) her gece vitir kilardi. Gecenin evvelinde de kildi, ortasinda da kildi; sonunda da kildi (olumu sirasinda) gecenin sonunda kildi."
Buharí, Vitr 2, Muslim, Musafirin 137, (745); Nesai, Kiyamu'l-Leyl 30, (3, 230); Tirmizi, Salat 334, (456), Sevabu'l-Kur'an 23, (2925) ; Ebu Davud, Salat 343, (1435,1437).

2967 - Hz. Cabir (radiyallahu anh) anlatiyor:"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki : "Kim gecenin sonunda kalkamamaktan korkarsa vitrini gecenin basinda kilsin. Kim gecenin sonunda kalkmayi umuyorsa gecenin sonunda vitrini kilsin. Cunku gecenin sonunda kilinan namaz (gece ve gunduz meleklerinin huzurlarinda ve sehadetleri altinda kilindigi) meshud ve mahzurdur. Bu yuzden (gecenin basinda kilanana nazaran) daha faziletlidir."
Muslim, Musafirin 162, (755); Tirmizi, Salat 334, (455).

2968 - Ebu,Katade (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Hz. Ebu Bekr (radiyallahu anh)'e:
"Vitri ne zaman kiliyorsun?'' diye sordu. Hz. Ebu Bekr:
"Gecenin basinda kiliyorum!'' dedi. Ayni sekilde:
" Vitri ne zaman kiliyorsun?" diye Hz. Omer'e de soruldu:
"Gecenin sonunda kiliyorum!'' dedi. Bunun uzerine Aleyhissalatu vesselam, Hz. Ebu Bekr'e:
"Sen ihtiyatla amel ediyorsun!'' dedi. Hz. Omer'e de:
"Sen de kuvet(li olan, takvaya uygun olan) ile amel ediyorsun!'' buyurdu."
Muvatta, Salatu'l-Leyl 16, (1,124); Ebu Davud, Salat 342, (1434).

2969 - Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Gece ve gunduz namazlari ikiser ikiserdir."
Ebu Davud, Salat 302, (1295); Tirmizi, Cum'a 418, (597); Nesai, Kiyamu'l-Leyl 26,(3, 227); Ibnu Mace, Ikamet 172, ( 1322).

2970 - Ebu Said (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:
"Vitir namazini kilmadan kim uyur veya unutursa hatirladi veya uyandihemen kilsin."

Ebu Davud, Salat 341, (1431);Tirmizi, Salat 342, (465).Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.----

Hiç yorum yok:

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 2961-2970 ) - Kuran Hatim hakkında

Yorum Gönder

loading...