Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 3051-3060 )

3051 - Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "(Babam) Omer Ibnu'l Hattab'in cenaze namazi mescidde kilindi.''
Muvatta, Cenaiz 23, (1, 230).

3052 - Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim cenaze namazini mescidin icinde kilarsa kendisine (bir sevap) yoktur'' -bir nushada- "aleyhinde bir sey yoktur."
Ebu Davud, Cenaiz 54, (3191).

3053 - Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Siyahi bir kadin -veya bir genc- mescidin kayyumluk hizmetini yurutuyor (supurup temizliyor)du. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bir ara onu goremez oldu. "Kadin -veya genc- hakkinda (ne oldu?'' diye) bilgi sordu.
"O oldu!'' dediler. Bunun uzerine
"Bana niye haber vermediniz?'' buyurdular. Ashab sanki kadincagizin -veya gencin- olumunu (muhim addetmeyip) kucumsemislerdi. Aleyhissalatu vesselam: "Kabrini bana gosterin!" diye emrettiler. Kabir gosterildi. Resul-i Ekrem kadinin kabri uzerine cenaze namazi kildi. Sonra:
"Bu kabirler, sahiplerine karanlikla doludur. Allah, onlar icin kildiginiz namazla kabirleri onlara aydinlatir" buyurdular."
Buhari, Cenaiz 67, Salat 72, 74; Muslim, Cenaiz 71, (956); Ebu Davud, Cenaiz 67, (3203).

3054 - Hz. Enes (radiyallahiu anh): "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bir kabrin uzerinde namaz kildi'' buyurmustur.''
Muslim, Cenaiz 70, (955).

3055 - Ibnu'l-Museyyeb (rahimehullah) anlatiyor: "Ummu Sa'd (radiyallahu anha), Resulullah (aleyhissalatu vesselam) yokken vefat etti. Gelince uzerine namaz kildi. Bu esnada bir ay gecmisti.''
Tirmizi, Cenaiz 47, (1038).

3056 - Ukbe Ibnu Amir (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Uhud sehidleri icin sekiz yil sonra, sanki dirilerle (de) olulerle (de) vedalasiyormuscasina cenaze namazi kildi..''
Ebu Davud, Cenaiz 75, (3223, 3224); Nesai, Cenaiz 61, (3, 61, 62).

3057 - Hz. Cabir (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:
"Bugun Habesli salih bir kimse oldu, haydi uzerine namaz kilin.''
Ravi der ki: "Hemen saf yaptik (namaza durduk), ben ikinci safta -veya ucuncude- idim. Aleyhissalatu vessalam onun uzerine (giyabinda) namaz kildi.''
Buhari, Cenaiz 55, 54, Menakibu'l Ensar 38; Muslim, Cenaiz 64, (952); Nesai, Cenaiz 72, (4, 69, 70).

3058 - Ebu Berze el-Eslemi (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Maiz Ibnu Malik'in cenazesine namaz kilmadi. Ancak ona namaz kilinmasini yasaklamadi da."
Ebu Davud, Cenaiz 52, (3186).

3059 - Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'a uzerinde borc olan bir olu getirildigi zaman:
"Borcunu odeyecek bir mal birakti mi?'' diye sorardi. Eger yeterli mal biraktigi soylenirse namazini kilardi. Aksi takdirde:
"Arkadasinizin namazini kilin!" derdi. Ancak Allahu Teala Hazretleri Resulune fetihler muyesser ettigi zaman (her getirilenin) namazini kildi ve (borcu var mi? diye) sormadi. Soyle derdi:
Ben mu'minlere nefislerinden evlayim. Oyleyse, kim borc veya agir bir yuk veya horanta birakirsa o banadir, benim uzerimedir. Kim de mal birakirsa o da kendi varislerinedir."
Buhari, Feraiz 4, 15, 25, Kefalet 5, Istikraz 11, Tefsir, Ahzab 1, Nafakat 15; Muslim, Feraiz 14, (1619); Tirmizi, Cenaiz, 69, (1070); Nesai, Cenaiz 67, (4, 66).

3060 - Cabir Ibnu Semure (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'a, kendisini olduren bir adam getirilmisti, uzerine namaz kilmadi."

Muslim; Cenaiz 107, (978); Tirmizi, Cenaiz 68, (1068); Nesai, Cenaiz 68, (4, 66).
Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...