Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 3061-3070 )

3061 - Hz. Aise (radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Uzerine muslumanlardan, kendisine sefaat taleb eden yuz kisinin namaz kildigi her oluye mutlaka sefaat edilir.''
Muslim, Cenaiz 58, (947), Tirmizi, Cenaiz 40, (1029); Nesai, Cenaiz 78, (4, 75).

3062 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'i isittim, diyordu ki:
"Bir musluman olur, cenaze namazina Allah'a sirk kosmayan kirk kisi katilirsa, Allah, bunlarin onun hakkindaki sefaatini mutlaka kabul eder.''
Muslim, Cenaiz 59, (948); Ebu Davud, Cenaiz 45, (3170).

3063 - Malik Ibnu Hubeyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Bir musluman olur ve uzerine, muslumanlardan uc saf namaz kilarsa, (Allah sefaati) mutlaka vacib kilar.''
(Hadisin ravisi) Malik (radiyallahu anh), cenazeye katilanlar az olursa, bu hadis sebebiyle cemaati uc safa taksim ederdi.''
Ebu Davud, Cenaiz 43, (3166); Tirmizi, Cenaiz 40 (1028).

TAHIYYETU'L-MESCID

3064 - Ebu Katade (radiyallaliu anh) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Biriniz mescide girince oturmazdan once iki rek'at kiliversin."
Buhari, Salat 60, Teheccut 25; Muslim, Musafirin 69, (714); Muvatta, Kasdu's-Salat 57, (1, 162); Ebu Davud, Salat 19, (367; 368); Tirmizi, Salat 235, (316); Nesai, 37, (2, 53).

3065 - Kà'b Ibnu Malik (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam), bir seferden donunce once mescide ugrar, orada iki rek'at namaz kilar, sonra insanlar (ile gorusmek icin) otururdu."
Ebu Davud, Cihad 178, (2781); Buhari, Salat 59 (bab basliginda muallak olarak).

ISTIHARE NAMAZI

3066 - Hz. Cabir (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam) bize, Kur'àn'dan -bir sure ogrettigi gibi her iste istiharede bulunmamizi ogretirdi. Derdi ki: "Biriniz bir isi yapmaya arzu duydugu zaman, farzlar disinda iki rek'at namaz kilsin, sonra su duayi okusun: "Allahim, senden hayir taleb ediyorum, zira sen bilirsin. Senden hayri yapmaya kudret taleb ediyorum, zira sen vermeye kadirsin, Rabbim yuce fazlini da taleb ediyorum. Sen herseye kadirsin, ben acizim. Sen bilirsin, ben cahilim. Sen gayiblari bilirsin.
Allahim, eger biliyorsan ki bu isi bana dinim, bayatim ve sonum icin -veya hal-i hazirda ve ileride demisti- hayirlidir, bunu bana takdir et ve yapmami kolay kil. Sonra da onu hakkimda mubarek kil. Eger bu isin, bana dinim, hayatim ve akibetim icin -veya hal-i hazirda ve ileride dedi- zararlidir; onu benden cevir, beni de ondan cevir. Hayir ne ise bana onu takdir et, sonra da bana onu sevdir!"
Hz. Cabir dedi ki: "Bu duadan sonra yapacagi isi zikrederdi.''
Buhari, Da'avat 48; Teheccud 25, Tevhid 10; Ebu Davud, Salat 366, (1538); Tirmizi, Salat 394, (480); Nesai, Nikah 27, (6, 80, 81); Ibnu Mace, Ikamet, 188, (1383).

HACET NAMAZI

3067 - Abdullah Ibnu Ebi Evfa (radiyallatiu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kimin Allah'a veya herhangi bir insana ihtiyaci hasil olursa once abdest alsin, abdesti de guzel yapsin, sonra iki rek'at namaz kilsin, sonra Allah Teala Hazretlerine senada bulunsun, Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'a salat okusun, sonra su duayi okusun:
"Halim, kerim olan Allah'tan baska ilah yoktur. Ars-i Azam'in Rabbi noksan sifatlardan munezzehtir. Hamd alemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, magfiretini celbedecek esbabi (hakkimda yaratmani) taleb ediyor, her cesit gunahtan koruman icin yalvariyor, her cesit iyilikten zenginlik, her cesit gunahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmedigin hicbir gunahimi, kaldirmadigin hicbir sikintimi birakma! Hangi amelden razi isen onu ver, ey rahim olan, bana en ziyade rahmet gosteren Rabbim!''
Tirmizi, Salat 348, (479); Ibnu Mace, Ikamet 189, (1384).

TESBIH NAMAZI

3068 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma) ve Ebu Rafi (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Abbas Ibnu Abdilmuttalib (radiyallahu anh)'e dediler ki:
"Ey Abbas, ey amcacigim! Sana bir iyilik yapmayayim mi?" Sana bagista bulunmayayim mi? Sana ikram etmeyeyim mi? Sana on haslet(in hatirlatmasini) yapmayayim mi? Eger sen bunu yaparsan, Allah senin butun gunahlarini onceki-sonraki, eskisi-yenisi, hataen yapilani-kasden yapilani, kucugunu-buyugunu, gizlisini-alenisini yani hepsini affeder. Bu on haslet sunlardir: Dort rek'at namaz kilarsin, her bir rek'atte, Fatiha suresi ve bir sure okursun. Birinci rek'atte kiraati tamamladin mi, ayakta oldugun halde onbes kere "Subhanallahi velhamdulillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber" diyeceksin. Sonra ruku yapip, rukuda iken ayni kelimeleri on kere soyleyeceksin, sonra basini rukudan kaldiracaksin, ayni seyleri onar kere soyleyeceksin. Sonra secde edip, secdede iken onlari onar kere soyleyeceksin. Sonra basini secdeden kaldiracaksin, onlari onar kere soyleyeceksin. Sonra tekrar secde edip ayni seyleri onar kere soyleyeceksin. Sonra basini kaldirir, bunlari on kere daha soylersin. Boylece her bir rek'atte bunlari yetmisbes defa soylemis olursun.
Ayni seyleri dort rek'atte yaparsin. Dilersen bu namazi her gun bir kere kil. Her gun yapamazsan haftada bir kere yap, haftada yapamazsan her ayda bir kere yap. Ayda olmazsa yilda bir kere yap. Yilda da yapamazsan hic olsun omrunde bir kere yap."
Ebu Davud, Salat 303, (1297,1299); Tirmizi, Salat 350, (482); Ibnu Mace; Ikamet 190, (1386, 1387).

NAMAZLA ILGILI BAZI HADISLER

3069 - Ibnu Mes'ud (radiyallahu anh) buyurdular ki: "Hicbirinizin, namazindan seytana bir pay kalmamalidir. Herkes namazdan cikarken, sagindan kalkmanin uzerine bir vecibe oldugunu sanir. Halbuki ben Resulullah7in cok kere solu uzerinden kalktigini da gordum."
Buhari, Ezan 159; Muslim, Musafirin 59, (707); Ebu Davud, salat 204, (1042); Nesai, Sehv 100, (3, 81).

3070 - Hz. Aise radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'i ayakta ve otururken su icerken gordum. yalinayak ve ayakkabili oldugu halde namaz kilarken gordum. Namazdan sagi ve solu uzerine ayrilirken de gordum."

Nesai, Sehv 100, (3, 82).
Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...