Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 3121-3130 )

UNUTARAK ORUCU BOZMA

3121 - Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim oruclu oldugu halde unutur ve yerse veya icerse orucunu tamamlasin. Cunku ona Allah yedirip icirmistir."
Buhari, Savm 26, Eyman 15; Muslim, Siyam 171, (1155); Tirmizi, Savm 26, (721); Ebu Davud, Savm 39, (2398).

ORUCUN ZAMANI

3122 - Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), bazan olurdu bir ay boyu oruc tutmazdi ve o aydan hic oruc tutmayacagini zannederdik. Bazan da (oylesine ara vermeden) tutardi ki, o aydan hic bir gunu orucsuz gecirmeyecek zannederdik. Sen onu, geceleyin namaz kilarken gormek istesen mutlaka gorurdun. Geceleyin uyur gormek istesen mutlaka gorurdun."
Buhari, Savm 53, Teheccud 11; Muslim, Siyam 180, (1158); Tirmizi, Savm 57, (769).

3123 - Ibnu Abbas (radiyallabu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), ramazan disinda hicbir ayi tam olarak oruclu gecirmedi."
Buhari, Savm 53; Muslim, Savm 178, (1157); Nesai, Savm 70, (4, 199)

ASURE ORUCU

3124 - Katade (rahimehullah) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:"Asura orucunun onceki yilin gunahlarina kefaret olacagini Allah(in rahmetin)den umarim.''
Tirmizi, Savm 48, (752).

3125 - Hz. Aise (radiyallahu anha) anlatiyor: "Ramazan (farz olmazdan) once Asura orucu tutuluyordu. Ramazanin farziyeti indikten sonra onu dileyen tuttu, dileyen de tutmadi."
Buhari, Savm 69, Hacc 1, 47, Menakibu'l-Ensar 26, Tefsir, Bakara 24; Muslim, Siyam 115; Muvatta, 33, Ebu Davud, Savm 64, (2442, 2443); Tirmizi, Savm 49, (753).

3126 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Medine'ye gelince, yahudileri Asura gunu oruc tutar gordu. Onlara:
"Bu da ne, (nicin oruc tutuyorsunuz)?" diye sordu.
"Bu, salih (hayirli) bir gundur. Allah, o gunde Beni Israil'i dusmanlarindan kurtardi. (Sukur olarak) Hz. Musa o gun oruc tuttu '' dediler. Resulullah (aleyhissalatu vesselam):
"Ben Musa'ya sizden daha layigim" buyurup o gun oruc tuttu ve muslumanlarada tutmalarini emretti.
Buhari, Savm 69, Enbiya 22, Fedailul-Ashab 52, Tefsir, Yunus 1, Ta-ha 1, M uslim, Siyam 127, (1130); Ebu Davud, Savm 64, (2444).

3127 - Kays Ibnu Sa'd Ibnu Ubade (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Biz Asura gunu oruc tutuyor ve sadaka-i fitri oduyorduk. Ramazan orucunun farziyyeti ve zekat emri inince artik onunla emredilmedik, ondan yasaklanmadik da, biz onu yapiyorduk."
Nesai, Zekat 35, (5, 49).

RECEB ORUCU

3128 - Abbad Ibnu Hanif anlatiyor: "Sa'id Ibnu Cubeyr (rahimehullah)'e Receb ayindaki oructan sordum. Bana su cevabi verdi:
"Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma)'i dinledim, soyle demisti: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Receb ayinda bazi yillarda oyle ocuc tutardi ki biz, "(Galiba). hic yemeyecek (ayin her gununde tutacak)'' derdik. (Bazi yillarda da oyle) yerdi ki biz;"(Galiba) hic tutmayacak'' derdik.''
Buhari, Savm 53; Muslim, Siyam 179, (1157); Ebu Davud, Savm 55, (2430).

SABAN ORUCU

3129 - Hz. Aise (radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam (bazan) oruca oyle devam ederdi ki, "(Bu ay) hic yemiyecek'' derdik. Bazan da oyle devamli yerdi ki, "(Bu ay) hic tutmayacak'' derdik. Ben, onun ramazan disinda bir ayi tam olarak tuttugunu gormedim. Herhangi bir ayda, saban ayinda tuttugundan daha fazla tuttugunu da gormedim."
Buhari, Savm 52; Muslim, Siyam 175, (1156); Muvatta, Siyam 56, (1, 309); Ebu Davud, Savm 56, 59, (2431, 2434); Tirmizi, Savm 37, (736); Nesai, Savm 70, (4, 199, 200).

3130 - Ummu Seleme (radiyallahu anha) anlatiyor: "Ben, Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in Saban ve Ramazan disinda iki ayi pes pese tam olarak orucla gecirdigini goimedim."

Tirmizi, Savm 37, (736); Ebu Davud, Savm 11, (2335); Nesai, Savm 70, (4, 200).
Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...