Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 3141-3150 )

3141 - Hz. Ebu Zerr (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim ber ayda uc gun oruc tutarsa iste bu, yil orucu olur. Allah Teala hazretleri bu hususu te'yiden kitabinda su ayeti indirdi: "Kim bir hayir islerse o kendisinden on misliyle kabul edilir" (En'am 160). Bir gun on misliyle kabul ediliyor."
Tirmizi, Savm 54, (761); Nesai, Savm 82, (4, 219).

3142 - Amir Ibnu Mes'ud (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Zahmetsiz ganimet kista tutulan oructur.''
Tirmizi; Savm 74, (797).

3143 - Ibnu Mes'ud (radiyallahu anh) anlatiyor: "Hz. Aise (radiyallahu anha)'ye: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) herhangi bir gune ayri bir ehemmiyet verir miydi?'' diye sordum.
"Hayir!'' dedi ve ilave etti: "O'nun ameli hafif ve devamli yagan yagmur gibiydi. Hanginiz Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in tahammul ettigi seye dayanabilir?"
Buhari, Savm 64; Rikak 18; Muslim, Salatu'l-Musafirin 217, (783); Ebu Davud, Salat 317, (1370).

ORUCUN HARAM OLDUGU GUNLER

3144 - Ebu Sa'id (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Iki gunde oruc caiz olmaz: Fitir gunu (Ramazan bayraminin birinci gunu) ve Nahr gunu."
Buhari, Savm 67, Fadlu's-Salat 6, Cezau's-Sayd 26; Muslim, Siyam 288, (827); Ebu Davud, Savm 48, (2417); Tirmizi, Savm 58, (772).

3145 - Ukbe Ibnu Amir (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Arefe gunu, kurban gunu ve tesrik gunleri, biz muslumanlarin bayramidir. Bu gunler yeme-icme gunleridir."
Ebu Davud, Savm 49, (2419); Tirmizi; Savm 59, (773); Nesai, Menasik 195; (5, 252); Tirmizi, hadisin sahih oldugunu soylemistir.

3146 - Nubeyse el-Huzeli (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Tesrik gunleri, yeme-icme ve Allah'i zikretme gunleridir."
Muslim, Siyam 144, (1141).

3147 - Sila Ibnu Zufer anlatiyor: "Biz, Sabandan mi, Ramazandan mi oldugu suphe edilen gunde Ammar (radiyallahu anh)'in yaninda idik. Bize kizartilmis bir koyun getirildi. Cemaatten biri: "Ben orucluyum'' diyerek geri cekildi. Ammar: "Kim bugun oruc tutarsa, muhakkak olarak Ebu'I Kasim aleyhissalatu vesselam'a isyan etmistir" dedi".
Ebu Davud, Savm, 10, (2334); Tirmizi, Savm 3, (686); Nesai, Savm 37, (4, 153); Ibnu Mace, Siyam 3, (1645).

3148 - Ibnu Omer (radiyallahu anhuma) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim ebed orucu tutarsa, ne oruc tutmus, ne iftar etmistir.''
Nesai, Savm 71, (4, 205, 206).

3149 - Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Saban ayi yarilandi mi artik oruc tutmayin."
Ebu Davud, Savm 12, (2337); Tirmizi, Savm 38, (738).

3150 - Yine Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Sizden kimse, ramazani bir veya iki gun onceden oruc tutarak karsilamasin. Eger bir kimse, onceden oruc tutmakta idiyse, orucunu tutsun.''

Buhari, Savm 14; Muslim, Savm 21, (1082); Ebu Davud, Savm 11, (2335); Tirmizi, Savm 2, (684); Nesai, Savm 31, 32 (4, 149).
Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...