Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 5491-5500 )

5491 - Cubeyr Ibnu Mut'im radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Benim bes ismim var: Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Allah'in benimle kufru mahvedecegi el-Mahi (mahvedici)yim. Ben Hasir (toplayici)yim, insanlar benim arkamda hasredilecektir. Ben Akib (sondan gelen)im, benden sonra peygamber gelmeyecektir."
Buhari, Menakib 17, Tefsir, Saff 1; Muslim, Fezail 125, (2354); Muvatta, Esmau'n-Nebi 1, (2, 1004); Tirmizi, Edeb 67, (2842).

5492 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Allah Teala hazretleri, Kureyslilerin setmlerini (hakaretamiz sozlerini) ve lanetlerini benden nasil cevirdigine hayret etmiyor musunuz? Onlar zemmedilen birine setmediyorlar, zemmedilen birine lanet okuyorlar, ben ise (Muhammed'im) ovulmusum."
Buhari, Menakib 17; Nesai, Talak 25, (6, 159).

HZ. PEYGAMBER'IN DOGUMU VE YASI

5493 - Muttalib Ibnu Abdillah Ibni Kays Ibnu Mahreme babasi vasitasiyla ceddinden anlattigina gore ceddi soyle demistir:
"Ben ve Resulullah aleyhissalatu vesselam Fil yilinda dogduk."
Tirmizi, Menakib 4, (3623).

5494 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam altmisuc yasinda vefat etmistir."
Buhari, Menakib 10; Muslim, Fezail 115, (2349); Tirmizi, Menakib 28, (3655).

5495 - Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'de, kendisine vahiy geldigi durumda onuc yil ikamet etti. Altmisuc yasinda da vefat etti."

5496 - Bir baska rivayette de soyle demistir: "Mekke'de ses isitir ve isik gorur oldugu halde onbes yil ikamet etti. Bunun yedi yilinda isiktan baska bir sey gormedi, sekiz senesinde vahiy aldi. Medine'de on yil ikamet etti. Altmis bes yasinda oldugu halde vefat etti."

5497 - Sahiheyn'de gelen bir diger rivayette soyle demistir: "Vahiy Aleyhissalatu vesselam'a o kirk yasinda iken indirildi. Bundan sonra onuc yil kaldi. Sonra hicretle emr olundu. O da Medine'ye hicret etti. Orada on yil kaldi. Sonra vefat etti. Aleyhissalatu vesselam."
Buhari, Megazi 85, Fezailu'l-Kur'an 1; Muslim, Fezail 117, 121, (2351, 2353); Tirmizi, Menakib 28, (3652, 3653).

5498 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: ""Resulullah aleyhissalatu vesselam altmisuc yasinda vefat etti. Hz. Ebu Bekir de altmisuc yasinda vefat etti. Hz. Omer de altmisuc yasinda vefat etti. (Radiyallahu anhuma)."
Muslim, Fezail 114, (2348).

HZ. PEYGAMBER'IN COCUKLARI

5499 - Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Kureysliler, birbirlerine kufrun ve sapikligin devamini tavsiye ettiler ve aralarinda:
"Bizim uzerinde oldugumuz sey var ya, bu, o koksuz surgun (mesabesinde olan Muhammed)in uzerinde oldugu seyden daha dogrudur!" dediler. Bunun uzerine, Allah Teala hazretleri Kevser suresini inzal buyurdu:
"Suphesiz ki biz sana kevseri verdik. Oyleyse Rabbin icin namaz kil ve kurban kes. Asil arkasi kesik (nesilsiz) olan, sana dusmanlik edenin ta kendisidir" (Kevser 1-3).
Bundan sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam'in bes erkek cocugu oldu. Dordu Hz. Hatice radiyallahu anha'dan: Abdullah; bu in buyukleri idi; Tahir; -bunun Abdullah oldugu ve bunlarin uc tane olduklari da soylenmistir-; Tayyib, Kasim ve Mariye'den olan Ibrahim.
Resulullah aleyhissalatu vesselam'in dort tane de kizi vardi: Bunlardan Zeyneb, Ebu'l-As Ibnu'r-Rebi'in nikahi altinda idi. Rukiyye ve Ummu Kulsum: Bu ikisi, Ebu Leheb'in ogullari olan Utbe ve Uteybe'nin nikahi altinda idiler. "Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu da..." (Tebbet 1-5) vahy-i serifi nazil oldugu zaman, Ebu Leheb ogullarina onlari bosamalarini emretti. Bunun uzerine Hz. Osman once Rukiyye ile evlendi. Rukiyye onunla birlikte Habesistan'a hicret etti. Orada Hz. Osman'in Abdullah adinda bir oglu dunyaya geldi. Hz. Osman ona izafeten (Ebu Abdillah diye) kunye almisti. Sonra Rukiyye radiyallahu anha vefat etti. Ondan sonra Hz. Osman Ummu Kulsum radiyallahu anhuma ile evlendi.
Hz. Fatima radiyallahu anha: Bu Hz. Ali radiyallahu anh'in nikahi altinda idi. Hz. Ali'nin Fatma'dan Hasan, Huseyin ve Muhsin adlarinda uc erkek cocugu ile Zeyneb ve Ummu Kulsum adlarinda iki kiz cocugu dunyaya geldi. Bunlardan Zeyneb, Abdullah Ibnu Ca'fer radiyallahu anhuma'nin nikahi altinda idi. Hz. Ali, Ummu Kulsum'u da Hz. Omer'e nikahlamisti, radiyallahu anhum ecmain."
Rezin tahric etmistir.

5500 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, oglu Ibrahim oldugu zaman buyurdular ki:
"O daha memede iken oldu. Onun cennette iki sutannesi var. Bunlar onun sutunu (iki yila) tamamlayacaklar. Cunku o benim oglumdur."

Muslim, Fezail 63, (2316).


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...