Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 5631-5640 )

5631 - Amr Ibnu Su'ayb an ebihi an ceddihi anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Bir erkek bir kadinla nikah yapar ve temasta bulunursa, artik o kadinin kizini nikahlamasi ona helal olmaz. Eger kadina temas etmemisse kizini nikahlayabilir. Bir erkek bir kadini nikahlarsa, kadina temas etmis olsa da olmasa da kadinin annesiyle artik nikahlanamaz."
Tirmizi, Nikah 25, (1117).

5632 - Hz. Ali radiyallahu anh soyle dediler: "Kadinlarin anneleri, kizla olan nikahakdine vaty (temas) inzimam etmedikce haram olmaz. Anneye duhul (temas) olmadikca da kiz haram olmaz."
Hadisin kaynagi Teysir'de sehven Tirmizi olarak zikredilmistir. Cami'u'I-Usul'de Rezin'in ilavesi oldugu belirtilmistir.

RADA' (SUT EMME)

5633 - Hz. Ali radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Aziz ve Celil olan Allah, nesebten haram ettigini sutten de haram etti."
Tirmizi, Rada' 1, (1146).

5634 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Ebu'l-Ku'ays'in kardesi Eflah, ortunmeyi emreden ayet indikten sonra yanima girmek icin izin istedi. Ben:
"Allah'ayemin olsun, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan izin istemedikce ben ona girme izni vermeyecegim! Cunku onun kardesi Ebu'l-Ku'ays beni emziren kimse degildir, beni Ebu'I-Ku'ays'in hanimi emzirdi!" dedim. Derken yanima Aleyhissalatu vesselam girdiler.
"Ey Allah'in Resulu dedim, Ebu'l-Ku'ays'in kardesi EfIah yanima girmek icin izin istedi. Ben sizden sormadikca izin vermekten imtina ettim!" dedim. Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Amcana izin vermekten seni alikoyan sebep ne?" buyurdular. Ben:
"Ey Allah'in Resulu! dedim. Beni emziren erkek degil. Beni onun hanimi emzirdi" dedim. Resulullah yine:
"Sen onun girmesine izin ver. Zira o senin amcandir, Allah iyiligini versin" buyurdular.
(Urve devamla derki:) Iste bu sebeple Hz. Ayse radiyallahu anha:
"Neseb sebebiyle haramkildiklarinizi emme sebebiyle de haram kilin!" derdi."
Buhari, Humus 4, Sehadat 7, Nikah 20; Muslim, Rada' 2, (1444); Muvatta, Rada' 2, (2, 601,602); Tirmizi, Rada' 1, (1147); Ebu Davud, Nikah 7, (2055); Nesai, Nikah49, (6, 99).

5635 - Hz. Ali radiyallahu anh anlatiyor: "Ben: "Ey Allah'in Resulu! Siz niye bizi birakip da Kureys'e ragbet gosteriyorsunuz?" demistim. Bana:
"Yaninizda ragbet gosterecegim bir (kadin) var mi?" dedi. Ben:
"Elbette! Hamza'nin kizi var!" dedim. Bunun uzerine:
"O bana helal olmaz. Cunku o, benim sut kardesimin kizidir" buyurdular."
Muslim, Rada' 11, (1446); Nesai, Nikah 50, (6, 99).

5636 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Yanimda oturan bir erkek oldugu halde, Resulullah aleyhissalatu vesselam odama girdi. Bu hal, ona bir hayli agir geldi (ve rengi degisti), ofkesini yuzunden okudum. Bunun uzerine:
"Ey Allah'in Resulu! Bu benim sut kardesimdir!" dedim..
"Siz kadinlar sut kardeslerinizi iyi dusunun! Cunku sut kardesligi, acliktan dolayi hasil olur!" buyurdular. "
Buhari, Nikah 21, Sehadat 1; Muslim, Rada' 32, (1455); Ebu Davud, Nikah 9, (2058); Nesai, Nikah 51, (6, 102).

5637 - Yine Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Bir veya iki emme ile (sut kardesligi) haramligi hasil olmaz."
Muslim, Rada' 17, (1450); Tirmizi, Rada' 3, (1150); Ebu Davud, Nikah 19, (2063); Nesai, Nikah 51, (6, 201).

5638 - Katade anlatiyor: Ibrahim en-Neha'i'ye yazarak emme (rada') hakkinda sordum. Bana: "Sureyh bize Hz. Ali ve Ibnu Mes'ud radiyallahu anhuma'nin, "Emmenin azi da cogu da harami sabit kilar" dediklerini yazdi." Ebus-Sa'sa el-Muharibi ise: "Hz. Aise radiyallahu anha'dan: "Resulullah'in: "Bir iki emme harama sebep olmaz" dedigini rivayet etmistir" dedi."
Nesai, Nikah 51, (6, 102).

5639 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Kur'an olarak inenler meyaninda "Ma'lum on emme ile haram sabit oliur" ayeti de vardi. Sonra (Rab Teala) onlari, malum bes emme ile neshetti. Bu (bes emme) ayetleri, Kur'an'in okunan ayetleri arasinda iken Aleyhissalatu vesselam vefat etti."
Muslim, Rada' 24, (1452); Muvatta, Rada' 17, (2, 608); Ebu Davud, Nikah 11, (2062); Tirmizi, Rada' 3, (1150); Nesai, Nikah 51, (6,100).

5640 - Hz. Ibnu Abbas radiyallahu anhuma demistir ki: "Iki yil icerisindeki emme tek bir emmeden ibaret de olsa bu, (evlenmeyi) haram kilar."

Muvatta, Rada' 4, (2, 602).Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...