Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6031-6040 )

6031 - Abdullah Ibnu Mes'ud radiyallahu anh demistir ki: "Eger ilim ehli, ilmi koruyup, onu layik olanlara vermis olsalardi, ilim sayesinde devirlerinin insanlarina efendi olacaklardi. Ne var ki onlar ilmi, dunyaliklarindan menfaat saglamak icin ehl-i dunya icin harcadilar. Dunya ehli de alimleri asagiladi. Halbuki ben, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'in soyle soyledigini isittim: "Kimin tasasi sadece ahiret oIursa, dunya tasalarina Allah kifayet eder. Kim de dunya tasalarina kendini kaptirirsa, dunyanin hangi vadisinde helak olduguna Allah aldirmayacaktir."

6032 - Huzeyfe radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in soyle soyledigini isittim: "Ilmi, ulemaya karsi boburlenmek icin veya cuhela ile munakasa icin veya insanlarin dikkatini kendinize cekmek icin ogrenmeyin. Kim boyle yaparsa yeri atestir."

6033 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim alimlere karsi boburlenmek, cahillerle munakasa etmek ve halkin dikkatini uzerine cekmek maksadiyla ilim ogrenirse Allah onu cehenneme sokar."

ILMI GIZLEME

6034 - Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Bu ummetin sonradan gelenleri once gelenlerine lanet ettigi vakit, kim bir hadisi soylemez, ketmederse, Allah'in indirdigini ketmetmis (gizlemis) olur."

6035 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim bir ilimden sorulur, o da bunu gizlerse, Kiyamet gunu atesten bir gem ile gemlenir."

6036 - Ebu Sa'idi'I-Hudri anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim insanlarin dini islerinde Allah'in faydali kildigi bir ilmi gizlerse, Allah, Kiyamet gunu onu atesten bir gem ile gemler."

ABDEST VE GUSULDE KULLANILACAK SU MIKTARI

6037 - Abdullah Ibnu Muhammed, babasi tarikiyle dedesi Akil'den naklediyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Abdeste bir mudd, gusle de bir sa' su yeterlidir" buyurmustu" dedi. Bunun uzerine orada bulunan bir zat Akil'e: "Bu kadar su bize yetmez" diye itiraz etti. Akil de: "Bu kadar su, senden daha hayirli, saci da senden daha cok olan zata yetti" diye cevap verdi. Burada kastettigi kimse Resulullah aleyhissalatu vesselam idi."

ABDESTSIZ NAMAZ MAKBUL DEGIL

6038 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'i soyle derken isittim: "Allah, temizlik olmadan namazi, calinan maldan da sadakayi kabul etmez."

ABDESTI MUHAFAZA

6039 - Hz. Sevban radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Her hususta dosdogru istikamet uzere olun; meyletmeyin. Ama buna guc yetiremezsiniz. Oyleyse bilin ki, en hayirli ameliniz namazdir. Kamil mu'minden baskasi abdesti (hakki ile) muhafaza edemez."


6040 - Ebu Umame radiyallahu anh, Resulullah'tan naklen anlatmistir: "Istikamet uzere olun! Istikamet uzere olsaniz, bu ne iyidir! Amellerinizin en hayirlisi namazdir. Abdesti ancak kamil mu'minler (hakkiyla) muhafaza ederler."


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...