Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6721-6730 )

MUSLUMANLAR UC SEYDE ORTAK

6721 - Hz. Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Muslumanlar uc seyde ortaktirlar: Suda, otta, ateste. Bunlardan alinacakbedel de haramdir."
EbuSaid dedi ki: "Sudan maksad) akarsudur.."

6722 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Uc sey vardirki (istenince) vermemezlik edilmez: Su, ot ve ates."

6723 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Ey Allah'in Resulu!" dedim, verilmemesi caiz olmayan sey nedir?"
"Su, tuz ve ates!" buyurdular. Ben tekrar: "Ey Allah'in Resulu dedim. Evet suyu anladik oyledir, ama tuz ve ates niye oyledir?" dedim. Su cevabi verdi:
"Ey Humeyra! Kim (isteyene) ates verirse, bu atesin pisirdigi her seyi tasadduk etmis gibi sevap kazanir! Kim de tuz verirse, o dabu tuzuntatlandirdigi her seyi tasadduk etmis gibi olur. Kim su bulunan yerde bir muslumana bir icimlik su icirirse sanki bir kole azad etmis gibi olur, suyun bulunmadigi yerde icirirse, onu ihya etmis gibi olur."

OTA MANI OLMAK ICIN SUYA MANI OLUNMAZ

6724 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Suyun fazlasi esirgenmez. Kuyunun (ihtiyactan) artan kismi da esirgenmez."

AKAR SUYUN KULLANIMINDA SIRA

6725 - Salebe Ibnu Ebi Malik radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Mehzur (isimli derenin) suyu (ile arazilerin sulanmasi sirasi) hususunda su hukmu verdi:
"(Arazisi) yukarida olan kimse (arazisi) asagida olan kimsenin ustundedir (yani once o sular). Yukaridaki kimse (arazisini), su, ayak topuklarina varincaya kadar sular, sonra suyu kendisinden asagida olana saliverir."

6726 - Ubade Ibnu's-Samit radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, hurmaliklarin akar su ile sulanmalari hususunda soyle hukmetti: "Suyun basindan itibaren once usttekiler asagidakilerden once sular. Su okceye (cikacak kadar akmaya) birakilir. Sonra su bitisikteki asagiya birakilir. Bahceler bitinceye veya su tukeninceye kadar boyle yapilir."

SUYUN TAKSIMI

6727 - Kesir Ibnu Abdillah Ibni Avf el-Muzeni'nin dedesi (Amr Ibnu Avf) radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselambuyurdular ki: "Sulama gununde once atlardan baslanmalidir."

KUYUNUN HARIMI

6728 - Abdullah Ibnu Mugaffel radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim (sahipsiz bir arazide) bir kuyu kazarsa, kendi hayvanlarina yatak olmak uzere kirk ziralik mesafe onun olur."

AGACIN HARIMI

6729 - Ubade Ibnu's-Samit radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bir hurma bahcesinde, bir adama ait bir, iki, uc hurma agaci hususunda hukum verdi. Bahce sahibi ile bu birkac agacin sahipleri, bahcedeki haklari hususunda ihtilaf etmislerdi. Aleyhissalatu vesselam, bu munferid agaclardan her biri icin, dipten itibaren dalinin uzandigi yere kadar agacin harimi sayilacagina hukmetti."


6730 - Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Hurma agacinin harimi onun dallarinin uzunlugu kadardir."


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...