Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6721-6730 )

MUSLUMANLAR UC SEYDE ORTAK

6721 - Hz. Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Muslumanlar uc seyde ortaktirlar: Suda, otta, ateste. Bunlardan alinacakbedel de haramdir."
EbuSaid dedi ki: "Sudan maksad) akarsudur.."

6722 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Uc sey vardirki (istenince) vermemezlik edilmez: Su, ot ve ates."

6723 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Ey Allah'in Resulu!" dedim, verilmemesi caiz olmayan sey nedir?"
"Su, tuz ve ates!" buyurdular. Ben tekrar: "Ey Allah'in Resulu dedim. Evet suyu anladik oyledir, ama tuz ve ates niye oyledir?" dedim. Su cevabi verdi:
"Ey Humeyra! Kim (isteyene) ates verirse, bu atesin pisirdigi her seyi tasadduk etmis gibi sevap kazanir! Kim de tuz verirse, o dabu tuzuntatlandirdigi her seyi tasadduk etmis gibi olur. Kim su bulunan yerde bir muslumana bir icimlik su icirirse sanki bir kole azad etmis gibi olur, suyun bulunmadigi yerde icirirse, onu ihya etmis gibi olur."

OTA MANI OLMAK ICIN SUYA MANI OLUNMAZ

6724 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Suyun fazlasi esirgenmez. Kuyunun (ihtiyactan) artan kismi da esirgenmez."

AKAR SUYUN KULLANIMINDA SIRA

6725 - Salebe Ibnu Ebi Malik radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Mehzur (isimli derenin) suyu (ile arazilerin sulanmasi sirasi) hususunda su hukmu verdi:
"(Arazisi) yukarida olan kimse (arazisi) asagida olan kimsenin ustundedir (yani once o sular). Yukaridaki kimse (arazisini), su, ayak topuklarina varincaya kadar sular, sonra suyu kendisinden asagida olana saliverir."

6726 - Ubade Ibnu's-Samit radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, hurmaliklarin akar su ile sulanmalari hususunda soyle hukmetti: "Suyun basindan itibaren once usttekiler asagidakilerden once sular. Su okceye (cikacak kadar akmaya) birakilir. Sonra su bitisikteki asagiya birakilir. Bahceler bitinceye veya su tukeninceye kadar boyle yapilir."

SUYUN TAKSIMI

6727 - Kesir Ibnu Abdillah Ibni Avf el-Muzeni'nin dedesi (Amr Ibnu Avf) radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselambuyurdular ki: "Sulama gununde once atlardan baslanmalidir."

KUYUNUN HARIMI

6728 - Abdullah Ibnu Mugaffel radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim (sahipsiz bir arazide) bir kuyu kazarsa, kendi hayvanlarina yatak olmak uzere kirk ziralik mesafe onun olur."

AGACIN HARIMI

6729 - Ubade Ibnu's-Samit radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bir hurma bahcesinde, bir adama ait bir, iki, uc hurma agaci hususunda hukum verdi. Bahce sahibi ile bu birkac agacin sahipleri, bahcedeki haklari hususunda ihtilaf etmislerdi. Aleyhissalatu vesselam, bu munferid agaclardan her biri icin, dipten itibaren dalinin uzandigi yere kadar agacin harimi sayilacagina hukmetti."


6730 - Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Hurma agacinin harimi onun dallarinin uzunlugu kadardir."


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6721-6730 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.