Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6741-6750 )

6741 - Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam aramizda hayatta iken, cariyelerimizi ve cocuklarimizin annesi olan cariyelerimizi satardik, bunda bir beis gormezdik."

MUKATEBE

6742 - Amr Ibnu Su'ayb an ebihi an ceddihi radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kendisiyle yuzyirmi okiyye uzerinden mukatebe yapilan bir kole, butun borcunu odese de on okiyyelik (az bir sey dahi kalsa) o yine koledir."

6743 - Ummu Seleme radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Siz kadinlardan birinin mukatebe yaptigi bir koleniz varsa, koleniz odeyecegi meblaga sahip oldugu andan itibaren onun yaninda ortunmeniz (kac-goc etmeniz) gerekir."

MAHREMI KOLE OLAMAZ

6744 - Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim mahremi olan bir yakinina malik (olma durumunu kazanir) ise o mahremi hurdur."

MALI OLAN KOLE AZAD EDILMISSE

6745 - Abdullah Ibnu Mes'ud radiyallahu anh'in azadlisi Umeyr'in anlattigina gore: "Abdullah kendisine: "Ey Umeyr! Seni ben, kolay bir azadlama ile azadladim. Zira Resulullah aleyhissalatu vesselam'in: "Kim bir koleyi azad eder ve (kolenin elindeki) malini zikretmezse mal kolenin olur!" dedigini isittim. Sen bana elindeki maldan haber ver (ne kadardir)?"

VELED-I ZINANIN AZADLISI

6746 - Resulullah'in azadlilarindan Meymune bintu Sa'd anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a veled-i zinadan sorulmustu, su cevabi verdi: "Savasirken giydigim bir cift ayakkabi veled-i zinayi azad etmemden daha hayirlidir."

HADDLERIN TATBIKI

6747 - Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah'in had cezalarindan birinin yerine getirilmesi Allah'in beldelerinde kirk gece yagan yagmurdan daha hayirlidir."

6748 - Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kur'an'dan tek bir ayeti inkar edenin boynunu vurmak helal olur. Kim "la ilahe illallahu vahdehu la serike leh ve enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu (Allah birdir, ortagi yoktur, Muhammed onun kulu ve elcisidir)" derse hic kimsenin ona dokunma yetkisi yoktur. Ancak, bir hadd sucu islerse, ona cezasi verilir."

6749 - Ubade Ibnu's-Samit radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Siz Allah'in had cezalarini (akrabalik ve diger hususlarda size) yakin olan hakkinda da uzak olan hakkinda da tatbik edin. Allah'in hukmunu uygulamaktan sizi hicbir ayiplayicinin ayiplamasi alikoymasin."

SUPHE VARSA HAD UYGULANMAZ


6750 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Hadd cezasini defedebildiginiz muddetce defedin (sucun subutunu zedeleyen delilleri esas alarak uygulamaktan kacinin)."Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6741-6750 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.