Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6791-6800 )

VASIYETE TESVIK

6791 - Hz. Enes anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Mahrum kisi, vasiyet etmekten mahrum kalan kisidir."

6792 - Cabir Ibnu Abdillah radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim vasiyet yapmis olarak olurse dogru bir yol ve sunnet uzere olmus olur; takva ve sehadet uzere olmus olur, magfirete ugramis (gunahlari bagislanmis) olarak olmus olur."

VASIYETTE ZULUM

6793 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim varisinin mirasciligi (hakki)ndan kacarsa Allah Kiyamet gunu o kimsenin cennetten mirasciligini keser."

6794 - Muaviye Ibnu Kurre babasindan naklen anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim, olum yaklasinca vasiyette bulunur ve vasiyeti de Allah'in kitabina uygun olursa, bu vasiyeti, onun hayatinda vermeyi ihmal ettigi zekatina kefaret olur."

SADAKA OLUM SIRASINDA DEGIL HAYAT BOYU VERILMELI

6795 - Busr Ibnu Cahhas el-Kuresi radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam (bir gun) bir avucuna tukurdu, sonra bu tukrugu isaret parmagiyla gostererek buyurdular ki : "Allah Teala hazretleri diyor ki: "Ey Ademoglu! Sen nasil olur da beni aciz yerine koyar ve zekatini odemezsin! Halbuki ben seni su tukruk damlasi kadar bir sudan yarattim. Sen, ne vakit ruhun suraya gelince -eliyle bogazini gosterdi- "Sadaka veriyorum!" dersin. Sadaka vermenin zamani bu mu!"

6796 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Suphesiz, Allah Teala hazretleri, (ahirete gondereceginiz hayir) amellerinizi artirmak icin, vefatiniz zamaninda mallarinizin ucte birini size tasadduk etti (vasiyet etme yetkisini verdi)."

6797 - Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ey Ademoglu! Iki sey vardir ki, hicbirisi senin hakkin degildir ve ben onlari rahmetimle sana bagisladim:
1) (Canini almak uzere) girtlagindan tuttugum anda malindan sana (vasiyette bulunman icin ucte bir nisbetinde) bir pay ayirdim, ta ki onunla seni temizleyeyim, gunahlarindan arindirayim.
2) Ecelin sona erdikten sonra kullarimin sana (kilacaklari cenaze) namazi."

VARIS LEHINE VASIYET OLMAZ

6798 - Hz. Enes anlatiyor: "(Veda hutbesi sirasinda) ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'in devesinin (boynunun) altinda idim. Devenin salyasi uzerime akiyordu. Efendimizin soyle soyledigini isittim: "Allah Teala Hazretleri her hak sahibine hakkini vermistir. Bilesiniz, varise vasiyet yoktur."

FERAIZ (VARISLERIN PAY HAKLARI) ILMINE TESVIK

6799 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ey Ebu Hureyre, feraiz ilmini ogrenin ve ogretin. Cunku o, ilmin yarisidir. O unutulan bir ilimdir ve o ummetimden cekip alinacak ilk ilimdir."

CEDDE (BUYUKANNE)NIN PAYI


6800 - Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bir ceddeyi suduse (altida bir'e) varis kildi."


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6791-6800 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.