Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7071-7080 )

YARI GOLGEDE OTURULMAZ

7071 - Bureyde Ibnu'I-Husayb radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam golge ile gunes arasinda oturmayi nehyetti."

YUZUKOYUN YATMAMALI

7072 - Ebu Zerr radiyallahu anh anlatiyor: "Ben yuzukoyun yatar vaziyette iken Resulullah aleyhissalatu vesselam yanima geldi. Ayagiyla bana durtup: "Ey Cuneydib, bu yatis, cehennem ehlinin yatisidir" buyurdu."

7073 - Ebu Umame radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam mescidde, yuzukoyun yatip uyuyan bir adamin yanindan gecmisti. Ayagiyla durterek: "Kalk, otur! Zira bu, cehennem(dekiler)e mahsus bir uykudur (yatistir)" buyurdu."

ISIMLERI DEGISTIRME

7074 - Abdullah Ibnu Selam radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in yanina geldigimde ismim Abdullah Ibnu Selam degildi. Beni Resulullah aleyhissalatu vesselam Abdullah Ibnu Selam diye isimlendirdi."

COCUGU OLMAYANA KUNYE

7075 - Hamza Ibnu Suhayb radiyallahu anhuma anlatiyor: "Hz. Omer, Suhayb radiyallahu anhuma'ya: "Senin oglan cocugun olmadigi halde nicin "Ebu Yahya" diye kunye tasiyorsun?" diye sordu. Suhayb: "Beni, Ebu Yahya diye Resulullah aleyhissalatu vesselam kunyeledi" dedi."

MEDIH

7076 - Hz. Mu'aviye radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Sakin birbirinizi methetmeyin. Cunku bu bogazlamak (yani methedileni bir nevi katletmek)dir."

MUSTESAR EMIN OLMALIDIR

7077 - Ebu Mes'ud radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kendisiyle istisare edilen kisi guvenilen bir kimse (olmali)dir."

7078 - Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Biriniz (din) kardesine danistigi zaman, danisilan kimse ona (hak ve dogru gordugu) kanaatini soylesin."

VUCUDA HAMAM OTU SURMEK

7079 - Ummu Seleme radiyallahu anha anlatiyor "Resulullah aleyhissalatu vesselam (vucudundaki killari gidermek icin) hamam otu surmek istedigi zaman avret mahallinden baslayarak oraya hamam otunu kendisi surerdi. Bedeninin diger yerlerine ailesi surerdi."


7080 - Ummu Seleme radiyallahu anha anlatiyor Resulullah aleyhissalatu vesselam, (tuylerini almak icin) hamamotu surundu kasiklarina kendi eliyle surdu."


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7071-7080 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.