Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7081-7090 )

HIKAYE (KISSA) ANLATMA

7081 - Amr Ibnu Su'ayb an ebihi an ceddihi radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Halka ya emir, ya emirin memuru yahut da murai kimse kissa anlatir."

KOTU SIIR

7082 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Iftira yonuyle insanlarin en buyugu, bir adami hicveden ve tumuyle bir kabileyi hicveden kimsedir. Keza, babasini inkar edip annesini zina ile itham eden kimsedir."

GUVERCINLE OYNAMAK

7083 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bir kusun pesinde kosan bir adam gormustu. "Seytani takip eden bir seytan!" buyurdu."

7084 - Hz. Osman ve Hz. Enes radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bir guvercinin pesine takilan bir adam gormustu. "Bir seytani kovalayan bir seytan" buyurdu."

YAZIYI TOPRAKLA KURUTMA

7085 - Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "(Murekkeple yazdiginiz vakit, kagidinizi topraklayin (Murekkebin dagilmamasi icin) bu uygundur. Cunku toprak mubarektir."

KUR'AN-I KERIM'I OKUMANIN SEVABI

7086 - Ebu Saidi'l-Hudri radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kur'an ehli (yani onu okuyan, onunla amel eden) cennete girdigi vakit, kendisine: "Oku ve yuksel!" denilir. O da okur ve yukselir. Her ayet icin bir derece verilir. Boylece o bildigi ayetleri sonuna kadar okur (ve her biri icin bir derece alir)."

7087 - Ibnu Bureyde'nin babasi (Bureyde) anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kiyamet gunu Kur'an-i Kerim rengi ucuk bir adam gibi gelir ve (okuyucusuna): "Seni gece uykusuz ve gunduz susuz birakan benim" der."

7088 - Ebu Mes'ud radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah u ahad, el-Vahidu's-Samed (yani Ihlas suresi Kur'an'in ucte birine denktir."

7089 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki : "Aziz ve celil olan Allah buyurmustur ki: "Kulum, beni andigi ve dudaklari benim icin kimildandigi an ben kulumla beraberim."

LA ILAHE ILLALLAH'IN FAZILETI


7090 - Su'da'I-Murriyye radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in vefatindan sonra Hz. Omer, (bir gun kocam) Talha'ya ugradi. (Onu uzgun bularak:) "Neyin var, niye uzgunsun? Amca oglun (Ebu Bekr'in) halife olusu mu seni uzdu?" dedi. Talha: "Hayir! Lakin ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'in: "Ben bir kelime biliyorum, her kim olumu aninda onu soylerse mutlaka amel defteri icin bir nur olur ve onun cesedi ve ruhu, olum aninda o kelime sebebiyle bir riza, bir rahmet bulacaktir" buyurdugunu isittim" dedi. Ben bu kelimenin ne oldugunu o olunceye kadar sormadim. (Iste bunun icin uzgunum)" dedi. Bunun uzerine Hz. Omer: "Ben o kelimeyi biliyorum. O, Resulullah aleyhissaltu vesselam'in amcasi (Ebu Talib)e vefati aninda teklif ettigi kelime-i tevhiddir. Eger Resuliillah aleyhissalatu vesselam, amcasi icin, kelime-i tevhidden daha kurtarici bir sey bilseydi onu (soylemesini) emrederdi" dedi."Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7081-7090 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.