Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7101-7110 )

7101 - Ebu'd-Derda radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bana dedi ki: "Sana subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demeyi tavsiye ederim. Zira bu kelimeler, gunahlari doker, tipki agacin yapraklarini dokmesi gibi."

ISTIGFAR

7102 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ben gunde yuz sefer Allah'a istigfarda bulunurum."

7103 - Ebu Musa radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ben gunde yetmis kere Allah'a tevbe ve istigfarda bulunurum."

7104 - Huzeyfe radiyallahu anh anlatiyor: "Benim dilimde, aile efradima karsi bir olcusuzluk vardi. Fakat bu baskalarina olmazdi. Bu halimi Aleyhissalatu vesselam'a soyledim. Resulullah: "Istigfar bakimindan ne haldesin? (Bu kusurunun bagislanmasi icin gunde yetmis kere istigfar et!" buyurdular."

7105 - Abdullah Ibnu Busr radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Amel defterinde cok istigfar bulunana ne mutlu!"

7106 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhisselatu vesselam soyle dua ederdi: "Ey Allahim! Beni, guzel amel isledikleri zaman(bunun mukafaatiyla) mujdelenen ve hata isledigi zaman da istigfar edenlerden eyle!"

LA HAVLE VELA KUVVETE ILLA BILLAH

7107 - Ebu Zerr radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bana: "Sana cennet hazinelerinden bir hazineyi haber vereyim mi?" buyurdular.
"Evet! Ey Allah 'in Resulu!" dedim.
"La havle vela kuvvete illa billah (Gerek ibadet icin gerek dunyevi islerim icin muhtac oldugum) butun guc kuvvet Allah'tandir" de!" buyurdular."

7108 - Hazim Ibnu Harmele radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a ugramistim. Bana: "Ey Hazim! La havle vela kuvvete illa billah" de! Cunku bu cumle cennet hazinelerinden biridir" buyurdular."

RESULULLAH'IN DUASI

7109 - Hz. Enes Ibnu Malik radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah su duayi cok yapardi: "Allahumme sebbit kalbi ala dinike.(Allahim kalbimi dinin uzere sabit kil." Bir adam: "Ey Allah'in Resulu! Biz sana iman ettigimiz ve senin getirdiklerini tasdik ettigimiz halde bizim (akibetimiz) icin korkuyor musun?" dedi. Aleyhissalatu vesselam adama su cevabi verdi: "Kalpler, muhakkak ki Rahman'in parmaklarindan iki parmagi arasindadir, onu (diledigi sekilde) dondurur."
Ravi der ki : "A'mes iki parmagini gosterdi. "

RESULULLAH'IN SIGINMA TALEP ETTIGI SEYLER


7110 - Ibnu Abbas radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Kur'an'dan bir sure ogretir gibi su duayi bize ogretmisti: "Allahim! Cehennem azabindan, kabir azabindan, Mesih Deccal'in fitnesinden, hayat ve olum fitnesinden sana siginirim."Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7101-7110 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.