Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7111-7120 )

7111 - Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Allah'tan faydali ilim dileyin, faydasiz ilimden Allah'a siginin" buyurdu."

7112 - Hz. Aise radiyallahu anha'nin anlattigina gore: "Resulullah aleyhissalatu vesselam kendisine su duayi ogretmistir: "Allahim ben senden hayrin her cesidini isterim; yakin olsun, uzak olsun; bildigim olsun, bilmedigim olsun; butun serlerden de sana siginirim; yakin olsun, uzak olsun; bildigim ser olsun, bilmedigim ser olsun. Allahim! Kulun ve peygamberin Muhammed'in senden istedigi seyleri senden ben de istiyorum. Kulun ve peygamberin hangi serlerden sana siginmissa ben de o serlerden sana siginiyorum. Allahim! Ben senden-, cenneti ve cennete goturen soz ve amel(de beni muvaffak kilman)i istiyorum. Atesten ve atese goturen soz ve fiillerden de sana siginiyorum. Ve dahi benim hakkimda hukmettigin her kaza ve kaderi hayirli kilmani senden diliyorum."

7113 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bir adama: "Namazda ne diyorsun?" diye sordu. Adam: "Tesehhudu (Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahumme barik...) okuyorum. Sonra Allah'tan cennet diliyor ve cehennem atesinden O'na siginiyorum. Ama vallahi ben, ne senin okudugunu ne de Muaz'in okudugunu bilmiyorum" dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam (adama): "Biz de senin okudugun seyler cercevesinde okuyoruz" buyurdu."

7114 - Evs Ibnu Ismail el-Beceli radiyallahu anh'in anlattigina gore: "Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat ettigi zaman, Hz. Ebu Bekr'in soyle soyledigini isitmistir:
"Resulullah aleyhissalatu vesselam benim su makamimda ilk yil, ayaga kalkti -boyle soyleyince Hz. Ebu Bekr gozlerinin yasini tutamayip agladi- sonra dedi ki:
"Size dogru olmanizi sidki, tavsiye ederim. Cunku sidk birr (denen Allah'in rizasina goturen en iyi amelle beraberdir) ikisi de cennettedir. Yalandan sakinin. Cunku o, fucurla beraberdir ve ikisi de cehennemdedir. Allah'tan afiyet dileyin. Cunku, kimseye Cunku, kimseye yakinden sonra afiyetten daha hayirli bir sey verilmemistir. Birbirinizle hasedlesmeyin. Birbirinizle aranizdaki iyi munasebetleri kesismeyin. Birbirinize sirt cevirmeyin. Ey Allah'in kullari kardesler olun!"

7115 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kisinin yaptigi dualar icerisinde en hayirlisi sudur: Allahumme inni es'eluke'l-mu'afate fid-dunya ve'l-ahireti (Ey Allah'im! Senden dunya ve ahirette afiyet istiyorum),"

DUAYA KENDINLE BASLA

7116 - Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah bize ve Ad'in kardesine rahmet eylesin."

ISM-I AZAM

7117 - el-Kasim (Ibnu Abdirrahman) radiyallahu anh demistir ki: "Allah'in, duada sefaat kilindigi taktirde, o duayi kabul ettigi ism-i azami su uc surededir: Bakara, Al-i Imran ve Ta-Ha.
Ebu Umame radiyallahu anh'tan yapilan bir rivayette, bunun benzeri Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan merfu olarak gelmistir.

7118 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam soyle yalvardilar: "Allahim! Ben, senin pak, guzel, mubarek ve yuce nezdinde en sevimli olan, onunla dua edildigi taktirde hemen icabet ettigin, onunla senden istenince hemen verdigin, onunla rahmetin talep edilince rahmetini esirgemedigin, onunla kurtulus talep edilince kurtulus verdigin isminle senden istiyorum."
Hz. Aise'nin belirttigine gore, bir baska gun Aleyhissalatu vesselam'in, kendisine "Ey Aise! Kendisiyle dua edildigi taktirde icabet ettigi ismi, Allah'in bana gosterdigini sen biliyor musun?" diye sormustu. Hz. Aise der ki: "Ben: "Ey AIlah'in Resulu! Annem babam sana feda olsun, onu bana da ogret!" dedim. "Ey Aise onu sana ogretmem uygun dusmez!" buyurdu. Bu cevap uzerine ben de oradan uzaklasip bir muddet tek basima oturdum. Sonra kalkip, basini optum ve: "Ey Allah'in Resulu! Onu bana ogret" diye ricada bulundum. O yine: "Onu sana ogretmem uygun olmaz, ey Aise! Onunla senin dunyevi bir sey talep etmen uygunsuz olur" buyurdu."
Hz. Aise devamla der ki: "Ben de kalkip abdest aldim, sonra iki rekat namaz kildim, sonra: "Allahim! Sana Allah isminle dua ediyorum. Sana Rahman isminle dua ediyorum.Sana Birrurrahim isminle dua ediyorum. Sana bildigim ve bilmedigim guzel isimlerinin hepsiyle dua ediyorum. Bana magfiret et, rahmet eyle" diye dua ettim."
Aise devamla der ki: "Bu duam uzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam guldu ve: "Ism-i azam, senin yaptigin su duanin icinde gecti" buyurdu."

7119 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah Teala hazretlerinin doksandokuz ismi vardir, yuzden bir eksik. O, tektir, teki sever. Kim bu isimleri ezberlerse cennete girer. Onlar sunlardir: Allah, el-Vahid, es-Samed, el-Evvel, el-Ahir, ez-Zahir, el-Batin, el-Halik, el-Bari, el-Musavvir, el-Melik, el-Hakk, es-Selam, el-Mu'min, el-Muheymin, el-Aziz, el-Cebbar, el-Mutekebbir, er-Rahman, er-Rahim, el-Latif, el-Habir, es-Semi', el-Basir, el-Alim, el-Azim, el-Barr, el-Mute'al, el-Celil, el-Cemil, el-Hayy, el-Kayyum, el-Kadir, el-Kahir, el-Aliyyu, el-Hakim, el-Karib, el-Mucib, el-Ganiyyu, el-Vehhab, el-Vedud, es-Sekur, el-Macid, el-Vacid, el-Vali, er-Rasid, el-Afuvvu, el-Gafur, el-Halim, el-Kerim, et-Tevvab, er-Rabb, el-Mecid, el-Veliyyu, es-Sehid, el-Mubin, el-Burhan, er-Ra'uf, er-Rahim, el-Mubdiu, el-Mu'id, el-Bais, el-Varis, el-Kaviyyu, es-Sedidu, ed-Darru, en-Nafi'u, el-Baki, el-Vaki, el-Hafid, er-Rafi', el-Kabid, el-Basit, el-Mu'izzu, el-Muzillu, el-Muksit, er-Rezzak, Zu'l-Kuvve, el-Metin, el-Kaim, ed-Daim, el-Hafiz, el-Vekil, el-Fatir, es-Sami', el-Mu'ti, el-Muhyi, el-Mumit, el-Mani', el-Cami', el-Hadi, el-Kafi, el-Ebed, el-Alim, es-Sadik, en-Nur, el-Munir, et-Tamm, el-Kadim, el-Vitru, el-Ahadu, es-Samedu, ellezi lem yelid velem yuled ve lem yekun lehu kufuven ahad."
Zuhri der ki: "Bana bircok ilim ehlinden ulastigina gore, bu Esmau Husna'nin okunmasina "La ilahe illallahu vahdehu la serike leh. Lehu'l Mulku ve Lehu'I-Hamdu bi-yedihi'l-Hayr ve huve ala kulli seyin kadir, la ilahe illallahu, lehul-Esmau'l-Husna" diye baslanmalidir."

BABANIN DUASI


7120 - Ummu Hakim Bintu Vedda'el-Huza'iyye radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam soyle buyurdular: "Babanin duasi perdeyi deler (kabul makamina ulasir)."Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7111-7120 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.