Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7121-7130 )

SABAH VE AKSAM YAPILACAK DUALAR

7121 - Resulullah aleyhissalatu vesselam'in hadimi Ebu Selam anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam soyle buyurdular: "Aksam ve sabaha erdigi vakit: "Raditu billahi Rabben ve bi'I-Islami dinen ve bi-Muhammedin nebiyyen (Rabb olarak Allah'tan, din olarak Islam'dan, peygamber olarak Muhammed'den raziyim" diyen bir musluman veya insan veya kole yoktur ki, o kimseyi Kiyamet gunu razi ve memnun etmek Allah uzerine bir hak olmasin."

YATAGA GIRINCE YAPILACAK DUA

7122 - Abdullah Ibnu Mes'ud radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, yatagina girince, sag elini yanaginin altina koyar sonra su duayi okurdu:
"Allahumme, kini azabeke yevme teb'asu -ev tecme'u- ibadeke (Allahim! Kullarini yeniden dirilttigin veya topladigin- gun beni azabindan koru."

EVDEN CIKINCA YAPILACAK DUA

7123 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, evinden ciktigi vakit su duayi okurdu: "Bismillahi la havle vela kuvvete illa billah, et-tuklani alallah. (Allahin ismiyle. Dunya ve ukba islerine guc kuvvet Allah'tandir. Dayanagim Allah'dir."

7124 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kisi evinin -veya apartmanin- kapisindan cikinca, adama muekkel (nezaretci) iki melegi vardir. Adam: "Bismillah" deyince onlar: "Dogruya irsad edildin" derler. "La havle vela kuvvete illa billah" deyince, melekler: "Korundun" derler. Adam: "Tevekkeltu alallah" deyince onlar: "Isin (sana bedel) goruldu" derler.
(Resulullah aleyhissalatu vesselam devamla) dedi ki: "Sonra adamin iki karini (yani onu gunaha suruklemek isteyen insi ve cinni iki seytani) onu karsilarlar. Melekler (o seytanlara): "Hidayete erdirilen, isi (Allah tarafindan) gorulen ve muhafaza altina alinan bir kimseden ne istiyorsunuz?" derler "

SALIH RUYA

7125 - Ebu Sa'idi'l-Hudri radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Musluman kisinin salih ruyasi, peygamberligin yetmis cuzunden biridir."

7126 - Ummu Kurz el-Ka'biyye radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Peygamberlik gitti fakat mubessirat (mu'minin gorecegi guzel ruyalar) bakidir."

7127 - Ebu Sa'id ve Ibnu Abbas radiyallahu anhum anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim, beni ruyasinda gormusse mutlaka beni gormustur. Cunku seytan benim suretime giremez."

7128 - Ebu Cuheyfe radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim beni ruyasinda gorurse, o uyanikken beni gormus gibidir. Cunku suphesiz, seytan benim suretime girmeye muktedir degildir"

7129 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ru'ya uc kisimdir: Biri Allah'tan bir mujdedir. Biri nefsin konusmasidir. Biri de seytanin korkutmasidir. Biriniz hosuna giden bir ru'ya gorecek olursa, dilerse onu anlatsin. Eger hosuna gitmeyen bir sey gorurse onu kimseye anlatmasin, kalkip namaz kilsin."

7130 - Avf Ibnu Malik radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ruya uc kisimdir: "Birkismi; ademoglunu uzmek icin seytandan olan korkulardir; birkismi, kisinin uyanikken kafasini mesgul ettigi seylerdendir; bunlari uykusunda gorur; birkisim ruyalar da var ki, onlar peygamberligin kirkalti cuzunden birini teskil eder."

Ravi Muslim Ibnu Miskem der ki: "Ben, Avf Ibnu Malik radiyallahu anh: "Sen, bu hadisi Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bizzat isittin mi?" dedim. Avf, (iki sefer tekrarla): "Evet! Ben bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan isittim. Ben bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan isittim" dedi."Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 7121-7130 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.