Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 3741-3750 )

3741 - Hz. Aise (radiyallahu anha) anlatiyor: "Bazen Resulullah (aleyhissalatu vesselam) cenabetten yikanir, sonra (usumus olarak gelip) bana sokulup benim isitmami isterdi, ben de O'nu bagrima bastirip isitiyordum.Bundan dolayi ben ayrica yikanmiyordum."

3742 - Yine Hz. Aise (radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah cenabetten yikanirken basini hitmi (denen otla) yikardi. Bununla yetinir, (hitmili su) uzerine ayrica su dokmezdi."
Ebu Davud, Taharet 101, (256).

3743 - Yine Hz. Aise (radiyallahu anha) anlatiyor: "Biz Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in beraberinde ihramli ve ihramsiz her iki durumda da buIunduk. Bu esnada saclarimiz yapistirilmis bulundugu halde yikanirdik.''
Ebu Davud, Taharet 100, (254).

3744 - Hz. Ali (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), cunub olmadikca her halimizde bize Kur'an okutup ta'lim ederdi."

3745 - Nesai'nin bir baska rivayetinde soyle gelmistir: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) heladan cikinca Kur'an okutur, bizimle et yerdi. Cenabet halinden baska hicbir sey O'nunla Kur'an arasina perde olmazdi.''
Ebu Davud, Taharet 91, (229); Tirmizi, Taharet 111, (146); Nesai, Taharet 171, (1, 144).

3746 - Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma)'dan rivayet edildigine gore O cunub kimsenin Kur'an okumasinda bir beis gormezdi."
Rezin tahric etmistir. Buhari bab basliginda muallak olarak kaydetmistir. Buhari, (Hayz 7).

3747 - Hz. Aise (radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam), cunubken uyumak istedigi takdirde fercini yikar ve namaz abdestiyle abdest alirdi.''

3748 - Muslim'in bir rivayetinde: ". .Yemek veya uyumak istedigi zaman namaz abdestiyle abdest alirdi '' denmistir.

3749 - Muslim'in, Abdullah Ibnu Ebi Kays 'tan yaptigi diger bir rivayette Abdullah der ki: "Hz. Aise (radiyallahu anha) 'ya Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'in vitir namazindan sordum.'' Hadisi zikreder. Hadiste su ibare de var:
"Hz. Aise'ye: "Resulullah cunubken ne yapardi, uyumadan once yikanir miydi? Veya yikanmadan once uyur muydu?'' diye sordum. Bana su cevabi verdi: "Bunlarin hepsini yapardi. Bazan yikanir ve sonra uyur, bazan abdest alir ve uyurdu." Bunu isitince:
"Bu meselede genislik koyan Allah'a hamdolsun!" dedim..."

3750 - Ebu Davud 'un rivayetinde, Gudayf Ibnu'I-Haris der ki: "Hz. Aise (radiyallahu an ha)'ye sordum:
"Resulullah (aleyhissalatu vesselam) cenabetten gecenin basinda mi yikanirdi sonunda mi?"
"Bazan basinda, bazan da sonunda yikanirdi." dedi. Ben:
"Allahuekber! Bu meselede genislik veren Allah 'a hamdolsun!'' dedim ve tekrar sordum.
"Vitir namazini gecenin evvelinde mi kilardi, ahirinde mi?''
"Bazan evvelinde bazan ahirinde kilardi '' dedi. Ben:
"Allahuekber! Bu meselede genislik veren Allah'a hamdolsun!'' dedim ve tekrar sordum:
"Resulullah (aleyhlssalatu vesselam) Kur'an'i aciktan mi okurdu sessiz mi okurdu?"
"Bazan aciktan okur bazan da sessiz okurdu'' dedi. Ben:

"Allahuekber! dedim. Bu meselede kolaylik koyan Allah'a hamdolsun!''Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...