Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 3881-3890 )

3881 - Huzeyme Ibn Cez'i radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a sirtlan hakkinda (eti helal mi?)" diye sordum.
"Sirtlani yiyen biri de var mi?" dedi. Bunun uzerine kurdun etinin yenmesini sordum.
"Kendisinde hayir olup da kurdu yiyen biri var mi?" diye cevap verdi."
Tirmizi, Et'ime 4, (1739).

KIRPI

3882 - Nemletu'l-Ensari anlatiyor: "Ibnu Omer radiyallahu anhuma'ya kirpiden sorulmustu. (Cevaben) su ayeti okudu. (Mealen):
"(Ey Muhammed) de ki: "Bana vahyolunandan les, akitilmis kan, domuz eti -ki pistir- ve gunah islenerek Allah'tan baskasi adina kesilen hayvandan baskasini yemenin haram olduguna dair bir emir bulamiyorum. Fakat darda kalan, baskasinin payina el uzatmamak ve zaruret miktarini asmamak uzere bunlardan da yiyebilir. Dogrusu Rabbim bagslar ve merhamet eder" (En'am 146).
Ancak, yaninda bulunan bir yasli dedi ki: "Ben Ebu Hureyre radiyallahu anh'i dinledim, demisti ki: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in yaninda kirpinin zikri gecmisti:
"O habislerden bir habistir (eti) yenmez" buyurdular."
Bunun uzerine Ibnu Omer radiyallahu anhuma: "Eger bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam soyledi ise, bu (kirpinin hukmu), biz bilmesek de O'nun dedigi gibidir" dedi."
Ebu Davud, Et'ime 30, (3799).

TOY

3883 - Sefine radiyallahu anh anlatiyor: "Ben, Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte toy (denen kus)un etini yedim."
Ebu Davud, Et'ime 29, (3797); Tirmizi, Et'ime 26, (1829).

CEKIRGELER

3884 - Ibnu Ebi Evfa radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraber (alti veya yedi sefer) gazveye cikmistik. Gazve esnasinda Aleyhissalatu vesselam'la birlikte cekirge yedik."
Buhari, sayd 13; Muslim, Sayd 52, (1952); Tirmizi Et'ime 22, (1822, 1823); Ebu Davud, Et'ime 35, (3812); Nesai, Sayd 37, (7, 210).

3885 - Selman radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a cekirgeden sorulmustu:
"Onlar, Allah'in en kalabalik ordularidir. Onu ne yerim ne de haram kilarim" buyurdular."
Ebu Davud, Et'ime 35, (3813); Ibnu Mace, Sayd 9, (3219).

3886 - Rezin rahimehullah Hz. Cabir radiyallahu anh'tan naklediyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam cekirgelere beddua etti ve dedi ki:
"Allah'im! Cekirgeleri helak et, buyuklerini oldur, kucuklerini helak et, nesillerini kes, agizlarini gecimligimiz ve rizkimizdan (uzak) tut. Sen dualari isitensin."
(Orada bulunan) bir adam: "Ey Allah'in Resulu! Cekirgelere nasil boyle beddua ediyorsunuz, onlar ki Allah'in ordularindan bir ordudur" dedi. Aleyhissalatu vesselam da cevaben:
"Cekirge, denizdeki bir baligin hapsirigidir" buyurdular."
Tirmizi, Et'ime 23, (1824); Ibnu Mace, Sayd 9, (3221).

AT

3887 - Esma Bintu Ebi bekr radiyallahu anhuma anlatiyor: "biz, Resulullah aleyhissalatu vesselam zamaninda bir at kestik. O zaman Medine'de idik. Hepimiz onu yedik."
Buhari, Sayd 24, 27; Muslim, Sayd 36, (1942); Nesai, Dahaya 33, (7, 231).

PISLIK YIYENLER (CELLALE)

3888 - Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam pislik yiyen (cellale) deveye binmekten ve sutunu icmekten men etti."
Ebu Davud, Et'ime 25, (3785, 3787); Tirmizi, Et'ime 24, (1825).

3889 - Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam oldurulmek icin hedef ittihaz edilmis (ve mucesseme denilen) hayvanin yenilmesini, pislik yiyen (ve cellale denen) hayvanin yenilmesini, sutunun icilmesini ve su tulugunun agzindan su icilmesini yasakladi."
Ebu Davud, Et'ime 25, (3786); Tirmizi, Et'ime 24, (1826); Nesai, Dahaya 44, (7, 240).

3890 - Zehdem Ibnu Mudrib anlatiyor: "Ebu Musa radiyallahu anh'a bir tavuk getirilmisti. Cemaatten birisi ayrildi. (Ebu Musa): "Neyin var?" diye sordu. Adam:
"Ben onu (pis bir seyler yerken gordum ve tiksindim ve yememeye yemin ettim" cevabini verdi. Bunun uzerine Ebu Musa:
"Yanas ve ye! Zira ben, Resulullah aleyhissalatu vesselam'i (cellale'yi) yerken gordum" dedi ve adama, yemini icin kefarette bulunmasini emretti."

Buhari, Zebaih 26, Humus 15, Megazi 74, 78, Eyman 1, 4, 18, Kefaret 9, 10, Tevhid 56; Muslim, Eyman 9, (1649); Nesai, Sayd 33, (7, 206).Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...