Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 5091-5100 )

CENNETLIKLER

5091 - Sehl Ibnu Sa'd radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselambuyurdular ki:
"Cennet ehli, gurfelerde kalanlari seyrederler, tipki gokteki yildizlari seyretmeniz gibi."
Buhari, Rikak 51; Muslim, Cennet 10, (2830).

5092 - Ebu Sa'id radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Cennet ehli gurfelerde kalanlari (ehl-i guraf) gorurler. Tipki, ufukta dogudan batiya giden inci gibi parlak yildizlari gordugunuz gibi. Aralarindaki fazilet farki, (gurfe ehlini) boyle yukarida gosterir."
Bunun uzerine Ashab: "Ey Allah'in Resulu! Bu soylediginiz, peygamberlerin makami olmali, baskalari oraya ulasamamali!" dedi. Ancak Aleyhissalatu vesselam:
"Hayir! Ruhumu kudret elinde tutan Zat'a yemin olsun! Gurfelerde kalanlar (peygamberler degiller), Allah'a inanip peygamberleri tasdik eden kimselerdir!" buyurdular."
Buhari, Bed'u'l-Halk 8; Muslim, Cennet 11, (2831).

5093 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Cennete ilk girecek zumre, dolunay gecesindeki ay suretindedir. Onu takip eden zumre, parlaklik yonuyle gokteki en buyuk yildiz gibidir. Cennetlikler bevletmezler, buyuk abdest de bozmazlar, tukurmezler, sumkurmezler de. Taraklari altindandir, terleri misktir. Buhurdanlari od agacindan, zevceleri kara gozlu hurilerden olacak. Onlar atalari Adem'in yaratilisi uzere, altmis zira boyunda tek bir adam suretinde olacaklar."
Buhari, Bed'u'l-Halk 8, Enbiya 1; Muslim, Cennet 15, (2834); Tirmizi, Cennet 7, (2540).

5094 - Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam : "Cennet ehli cennette yerler ve icerler. ancak tukurmezler, kucuk ve buyuk abdest bozmazlar, sumkurmezler de!" buyurmustu. Ashab:
"Peki yedikleri ne olur?" diye sordular. Aleyhissalatu vesselam:
"Gegirmek ve misk sizintisi gibi ter! Onlara tipki nefes ilham olundugu gibi tesbih ve tahmid ilham olunur."
Muslim, Cennet 18, (3835); Ebu Davud, Sunnet 23, (4741).

5095 - Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Bir kimse cennetlik olarak olunce, buyuk veya kucuk, yasi ne olursa olsun, otuz yasinda bir kimse olarak cennete girer ve artik bu yas ebediyyen degismez. Cehennemlikler icin de durum boyledir."
Tirmizi, Cennet 23, (2565).

5096 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Cennet ehlinin vucudu kilsiz, yuzu sakalsiz, gozleri surmelidir, genclikleri zail olmaz, elbiseleri eskimez."
Tirmizi, Cennet 8, (2542).
Tirmizi'nin bir rivayetinde su ziyade var: "Cennetliklerin baslarinda taclar vardir. Tactaki tek bir inci, mesrik ile magrib arasini aydinlatir."

5097 - Ebu Rezin el-Ukayli radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Cennet ehlinin cocugu olmaz, (orada dogum yoktur)."
Tirmizi, Cennet 23, (2566).

5098 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Mu'mine cennette su su kadar (kadinla) cima gucu verilir!" buyurmuslardi. Kendisine:
"Ey Allah'in Resulu! Buna takat getirilebilir mi?" diye soruldu.
"Yuz (kisinin) gucu verilir! (Boyle olunca takat getirir!)" buyurdular."
Tirmizi, Cennet 6, (2539).

5099 - el-Hudri radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Kiyamet gunu arz, tek bir corek olacak. Cebbar (olan Allah Teala hazretleri), onu, cennetliklere azik olarak elinde cevirecektir, tipki sizin sefer sirasinda coreginizi cevirdiginiz gibi!" Bu sirada bir yahudi gelerek:
"Ey Ebu'l-Kasim! Rahman (olan Allah) seni mubarek kilsin! Kiyamet gunu cennet ehlinin (istah acici) ikrami ne olacak haber vereyim mi?" dedi. Efendimiz:
"Soyle bakalim!" buyurdular. Adam, tipki Aleyhissalatu vesselam'in soyledigi gibi:
"Arz, tek bir corek olur!" dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselambize baktilar. Sonra azi disleri gorununceye kadar tebessum buyurdular ve:
"Peki cennet ehlinin katiklarini sana haber vereyim mi?" dediler. Adam: "Buyurun!" dedi. Aleyhissalatu vesselam:
"Balam ve nun!" buyurdular. Adam:
"Bu nedir?" dedi. Aleyhissalatu vesselam:
"Okuz ve baliktir. Bunlarin cigerlerinin kenarindan yetmisbin kisi yer" buyurdular."
Buhari, Rikak 44; Muslim, Munafikun 30, (2792).

5100 - el-Hudri radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Cennet ehlinden derecesi en dusuk olanin seksenbin hizmetcisi, yetmisiki zevcesi vardir. Onun icin inciden, zebercedden ve yakuttan bir cadir kurulur. Bu cadir, Cabiye'den San'a'ya kadar uzanan bir buyukluktedir."

Tirmizi, Cennet 23, (2565).


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...