Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 5311-5320 )

5311 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Ey Allah'in Resulu! Musriklere beddua et, onlari lanetle!" denilmisti. Su cevabi verdi:
"Ben rahmet olarak gonderildim, lanetleyici olarak degil!"
Muslim, Birr 87, (2597).

5312 - Hz. Ebu Zerr radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Bir kimse diger bir kimseyi fiskla veya kufurle itham etmesin. Aksi taktirde, itham edilen arkadasinda bunlar yoksa, kelime kendine donderilir."
Buhari, Edeb 44.

5313 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Sovusen iki kisinin soyledikleri(nin vebali), mazlum olan tecavuzde bulunmadikca baslayana aittir."
Muslim, Birr 68, (2587); Ebu Davud, Edeb 47, (4894); Tirmizi, Birr 51, (1982).

5314 - Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor; "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Allah Teala hazretleri soyle dedi: "Ademoglu, dehre soverek beni uzuyor. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gunduzu ben ceviririm."
Buhari, Edeb 101, Tefsir, Casiye 1, Tevhid 5; Muslim, Elfaz 2, (2246); Muvatta, Kelam 3, (2, 984); Ebu Davud, Edeb 181, (5274).

5315 - Ibnu Abbas radiyallahu anhumanlatiyor: "Bir kisinin ridasini ruzgar savurmustu, tutup ruzgara lanet etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam mudahale buyurdu:
"Sakin ruzgara lanette bulunmayin. O memurdur, (Allah'in emriyle) is gormektedir. Sunu bilin ki, kim bir seye haksizlikla lanet ederse, lanet kendisine doner."
Ebu Davud, Edeb 53, (4908); Tirmizi, Birr 48, (1979).

5316 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Bu ruzgar, Allah'in rahmetindendir. Rahmeti de, azabi da getirir. Onu gorunce, sakin ona sovmeyin. Allah'tan ruzgarin hayr (getirmes)ini dileyin, serr (getirmes)inden Allah'a siginin."
Ebu Davud, Edeb 113, (5097).

5317 - Hz. Aise radiyallahu anha anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Olulere sovmeyin. Cunku onlar (sagken hayirdan ve serden) gonderdiklerine kavustular."
Buhari, Cenaiz 97, Rikak 42; Ebu Davud, Edeb 50, (4899); Nesai, Cenaiz 51, 52, (4, 52, 53).

5318 - Mugire Ibnu S'u'be radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Oluler hakkinda kotu konusmayin, sonra dirileri uzersiniz."
Tirmizi, Birr 51, (1983).

5319 - Abdullah Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Olulerinizin iyiliklerini zikredin, kotuluklerini zikretmeyin."
Ebu Davud, Edeb 50, (4900); Tirmizi, Cenaiz 34, (1019).

5320 - Imran Ibnu Husayn radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bir seferdeydi. Ensardan bir kadin devesinin uzerinde giderken yuksek sesle devesine lanet okudu. Bunu isiten Aleyhissalatu vesselam: "Devenin uzerindeki esyalari alin ve deveyi saliverin, zira artik o lanetlenmistir" buyurdular."
Imran radiyallahu anh der ki: "Sanki ben deveyi insanlar arasinda yururken gorur gibiyim, kimse ona dokunmuyordu."

Muslim, Birr 80, (2595); Ebu Davud, Cihad 55, (2561).


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...