Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 5841-5850 )

5841 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri soyle dedi: "Uc kisi vardir, Kiyamet gunu ben onlarin hasmiyim: "Benim adima (yemin) edip sonra gadreden kimse, hur bir kimseyi satip parasini yiyen kimse, bir isciyi ucretle tutup calistirdigi halde, ucretini vermeyen kimse."
Buhari, Buyu' 106).

5842 - Sehl Ibnu Sa'd radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim bana ceneleri ile bacaklari arasindaki seyler hususunda garanti verirse, ben de ona cennet hususunda garanti veririm."
Buhari, Rikak 23, Hudud 19; Tirmizi, Zuhd 61, (2410).

5843 - Ebu berze el-Eslemi radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Sizin hakkinizda en ziyade korktugum sey, zenginlik hirsi ile karinlarinizin ve ferclerinizin sehvetleri bir de fitnelerin sasirtmalaridir."
Rezin tahric etmistir. (Hadis Ahmed Ibnu Hanbel'in Musned'inde gelmistir: 4, 420, 423.

5844 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Zani bir kimse, zina yaptigi sirada mu'min olarak zina yapmaz, hirsiz da caldigi sirada mu'min olarak hirsizlik yapmaz, ickici, icki ictigi sirada mu'min oldugu halde icki icmez; insanlarin, onun yuzunden, gozlerini kendine kaldiracaklari kadar nazarlarinda kiymetli olan bir seyi mu'min olarak yagmalamaz."
Buhari, Mezalim 30, Esribe 1, Hudud 1, 20; Muslim, Iman 100, (57); Ebu Davud, Sunnet 16, (4689); Tirmizi, iman 11, (2627); Nesai, Sarik 1, (8, 64).

5845 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kisi zina edince iman ondan cikar ve basinin ustunde bir bulut gibi muallak durur. Zinadan cikinca iman adama geri doner."
Ebu Davud, Sunnet 16, (4690); Tirmizi, Iman 11, (2627).
Tirmizi su ziyadede bulunmustur: "Ebu Cafer el-Bakir Muhammed Ibnu Ali'nin: "Bunda imandan cikip Islam'a gecis vardir" dedigi rivayet edilmistir."

5846 - Hz. Cundub radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Kim (baskalarinin kusurlarini teshir edip herkese) duyurursa, Allah da (onun kusurlarini) duyurur. Kim de riya yaparsa Allah da onun riyasini ortaya cikarir."
Buhari, Rikak 36; Muslim, Zuhd 48, (2987).

5847 - Ebu Saidi'l-Hudri radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Insanlara merhametli olmayana Allah Teala merhamet etmez."
Tirmizi, Birr 16, (1923).

5848 - Cabir Ibnu Abdillah el-Ensari radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Zulumden kacinin. Zira zulum, Kiyamet gunu karanliklar olacaktir. Cimrilikten de kacinin, zira cimrilik, sizden oncekileri helak etmis, onlari birbirlerinin kanlarini dokmeye, haramlarini helal addetmeye sevketmistir."
Muslim, Birr 56, (2578).

5849 - Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Insanda bulunan en serli sey asiri cimrilik ve siddetli korkudur."
Ebu Davud, 22 (2511).

5850 - Ebu Bekr es-Siddik radiyallahhu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Mu'mine zarar veren veya hile yapan mel'undur."

Tirmizi, Birr 27, (1942).Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...