Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6901-6910 )

6901 - Abdullah Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bicaklarin bilenmesini ve hayvanlara gosterilmemesini emretti ve su tenbihte bulundu: "Biriniz hayvan bogazlayinca bogazlamayi hizli yapsin."

SAGMAL HAYVAN KESME YASAGI

6902 - Hz. Ebu Bekr radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bana ve Omer'e "Bizimle birlikte el-Vakifi'ye gelin" buyurdular. Biz de ay isiginda gittik, bahceye kadar ulastik. Bize: "Merhaba, hosgeldiniz" dediler. Sonra bicagi alarak davar surusunun icerisinde dolasti. Aleyhissalatu vesselam (bu esnada): "Sagmal olandan sakin!" veya "Sut sahibi olandan" dedi.

HAYVANI HEDEF YAPMA YASAGI

6903 - Ebu Sa'idi'l-Hudri radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah hayvanlara musle (iskence) yapmayi yasakladi."

VAHSI ESEKLERIN ETI

6904 - Mikdam Ibnu Ma'dikerb el-Kindi radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam bircok seyi haram kildi, hatta vahsi esekleri de zikretti."

MECUSININ KOPEGI

6905 - Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Biz onlarin, yani mecusilerin kopek ve kuslarinin avladiklarini yemekten nehyolunduk.

OK-YAYLA AVLANAN HAYVANIN HUKMU

6906 - Adiyy Ibnu Hatim radiyallahu anh anlatiyor: "Ey Allah'in Resulu dedim, biz ok atan bir kavimiz; (bize ne tavsiye buyurursunuz?)" Su cevabi verdi: "(Ava) ok atip (onu) deldigin zaman deldigin (av)i ye."

6907 - Temimu'd-Dari radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ahir zamanda develerin horguclerini, koyunlarin kuyruklarini (hayvan canli iken) kesen bir kavim olacak. Bilesiniz! Canlidan her ne kesilirse, o (meyte hukmundedir) murdardir (haramdir)."

BALIK VE CEKIRGE AVI

6908 - Abdullah Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Bize iki hayvanin olusunun yenmesi helal kilindi: "Balik ve cekirge."

6909 - Hz. Enes radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in zevceleri, cekirgeleri tabaklar ustunde birbirlerine hediye ederlerdi."

OLDURULMESI YASAK HAYVANLAR


6910 - Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam gocegen kusu (surad), kurbaga, karinca ve hudhud kusunu oldurmeyi yasakladi."


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6901-6910 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.