Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6891-6900 )

6891 - Ibni Abbas radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam zamaninda (bir ara) develer miktarca azalmisti. Ashabina sigirlarin kurban edilmesini emretti."

KAC DAVAR BIR DEVE YERINE GECER?

6892 - Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir adam geldi ve: "Uzerimde bir deve (kurbani) borcu var. Ben onu satin alacak gucteyim. Ama deve bulamiyorum ki satin alayim" dedi. Bunun uzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam ona yedi davar satin alip kesmesini emretti."

KURBANIN ASGARI YAS HADDI

6893 - Ummu Bilal Binti Hilal babasindan naklediyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Koyun nev'inden ceza' (yani alti ayini doldurmus ve bir yilinidoldurandan geri kalmayan dolgun kuzu)nun bayram kurbani olmasi caizdir."

KURBAN NIYETIYLE SATIN ALINAN HAYVAN SAKATLANIRSA

6894 - Ebu Saidi'l-Hudri radiyallahu anh anlatiyor: "Kurban etmek uzere bir koyun satin almistik. Kurt kuyrugunu veya kulagini kapti. Biz durumu Resulullah aleyhissalatu vesselam'a sorduk. Bize onu kurban etmemizi soyledi."

AILE EHLI YERINE BIR DAVAR KURBAN ETME

6895 - Ebu Seriha radiyallahu anh anlatiyor: "Ben sunneti bildikten sonra ev halkim beni (cok sayida kurban kesmeye) zorladilar. Ev halki bir davari veya iki davari bayramda kurban ederlerdi. Simdi (bir veya iki davari kurban etmekle yetinirsek) komsularimiz bizi cimrilikle itham ederler."

BAYRAM NAMAZINDAN ONCE KURBAN KESILMEZ

6896 - Uveymir Ibnu Eskar radiyallahu anh'in anlattigina gore, "Kurbanini bayram namazindan once kesmis, sonra da durumu Resulullah aleyhissalatu vesselam'a acmistir. Aleyhissalatu vesselam da kendisine: "Kurbanini iade et (yeniden kes, o kurban yerine gecmez)" cevabinda bulunmustur."

KURBAN ETINDEN YEME

6897 - Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam kurban ettigi her deveden birparca etin alinmasini emretti. (Toplanan) etler bir comlege konulup pisirildi. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve beraberindekiler etten yediler ve et suyundan ictiler."

AKIKA

6898 - Yezid Ibnu Abdi'I-Muzeni radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Oglan cocuk icin akika kurbani kesilir, cocugun basina kurban kani degdirilmez."

FERA'A VE ATIRE

6899 - Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "(Islam'da) fera'a ve atire kurbani kesmek yoktur."

KESIM GUZEL OLMALI


6900 - Ebu Sa'i'di 'l-Hudri radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a koyunu kulagindan tutarak yeden bir adam ugradi. Aleyhissalatu vesselam hemen mudahale ederek: "Hayvanin kulagini birak da boynunun kenarindan tut!"buyurdular."


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6891-6900 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.