Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6641-6650 )

6641 - Ibnu Abbas radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Medineye geldigi vakit, halk olcu-tarti isinde insanlarin en kotusu idi. Bunun uzerine Allah Teala hazretleri "Olcu ve tartida hile yapanlarin vay haline" diye baslayan sureyi indirdi, Bundan sonra olcu ve tartiyi guzel yaptilar."

ALDATMA HARAMDIR

6642 - Ebu'l Hamra radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'i, yanindabir kap icinde bir miktar zahire satan bir adamin yakinlarindan gectigini gordum. Mubarek elini kabin icine sokup (kontrol ettikten sonra) adama: "Sen hile yapmisa benziyorsun. Bize hile yapan bizden degildir" buyurdu."

KABZEDILMEYEN YIYECEK SATILAMAZ

6643 - Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, biri saticinin biri de alicinin olcekleri olmak uzere iki olcekten gecmedikce bir zahireyi satmayi yasakladi."

YIYECEKLERIN TARTILMASI BEREKET GETIRIR

6644 - Abdullah Ibnu Busr el-Mazini ve Ebu Eyyub radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'in: "Zahirenizi olcunuz ki, sizin icin bereketlensin" buyurdular."

CARSILAR

6645 - Ebu Useyd es-Saidi radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Nebit carsisina gidip ona baktilar ve: "Burasi size munasib bir carsi degildir" buyurdular. Sonra bir baska carsiya gidip baktilar. Yine: "Burasi da size uygun bir carsi degil" buyurdular. Sonra su carsiya dondu, icini dolasip (tedkik buyurdular) ve:
"Iste sizin carsiniz burasidir! Sakin burasi daraltilmasin ve burada (satis ve alis) yapanlardan vergi alinmasin" buyurdular."
6646 - Selman radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Kim sabahnamazina giderse, iman bayragiyla gitmis olur. Kim de carsiya giderse o da iblis bayragiyla gitmis olur" buyurdular.

ERKENDE BEREKET

6647 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Allahin, ummetim icin persembe gunu ilk vaktin(de yapilan is)i mubarek kil" diye dua ettiler.

6648 - Ibnu Omer radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam soyle duabuyurdular: "Allahim, ummetime, gunun ilk vakitlerin(de yaptiklari is)i bereketlendir."

SUTU MEMEDE BIRAKILAN HAYVANIN SATISI

6649 - Ibnu Omer radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ey insanlar! Muhaffele, yani musteriyi aldatmak icin sutu sagilmayip memesinde kalan bir hayvani satin alan kimse uc gun muhayyerdir. (Hayvani bu esnada geri verebilir.) Eger geri verecek olursa, hayvanla birlikte, sagdigi sutun iki mislini -veya sagilan sutunun (kiymetinin) bir mislini bugday olarak demisti- geri versin."


6650 - Abdullah Ibnu Mes'ud radiyallahu anh anlatiyor: "Dogru soyleyen ve dogrulugu(mucizelerle) tasdik edilen Ebu'l-Kasim aleyhissalatu vesselam uzerine sehadet ederim ki, O bize soyle buyurdular: "Muhalleb (sutu memede hapsedilmis) hayvanlari satmak aldatmacadir ve aldatma isi hicbir mu'mine helal olmaz."


Kütüb-i Sitte, İslam dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünnet malzemesini meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. Söz konusu bu altı kitap Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilen Buharî ile Müslim’in Câmiu’s-Sahîh adlı eserleri ile Ebû Davud, Tirmizî, Nesai ve İbn Mace’nin sünen türündeki eserlerinden ibarettir.Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır.
.

----

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerif ( 6641-6650 ) - Kuran Hatim sayfasını izlemektesiniz.Kur’an’ı Kerim

Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı Kerim, son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelen Kur’an, terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı olup, peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş olan; okunmasıyla ibadet edilen ve insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı “ilahi kelâm”dır.

İlahi Kitapların Özelliği


İlahi kitapların en büyük özelliği ve değeri şüphesiz onların Allah’ın sözlerinden ibaret olmalarıdır. Ancak bugün bu özellik sadece Kur’ân-ı Kerîm’e mahsustur. Zira diğer ilâhî kitaplar peygamberlerinden sonra insanlarca tahrifat ile karşı karşıya kalmış ve sonunda bir insanın kaleme aldığı kitaplar haline gelmişlerdir. Zâten Kur’ân-ı Kerîm’in gönderilmesinin bir sebebi de budur. Son vahyedilen ilahi kelam olan Kur’ân-ı Kerîm, kendisinden önce gönderilen ilâhî kitapların bilgi ve hikmetlerini de içeren en mükemmel ilahi kitaptır. Kur’an Son ilahi kitap olması itibarıyla da bizzat Allah’ın muhafazası altındadır. O, hiç değişmeden kıyamete kadar insanlığa kurtuluş ve huzur reçetesi olmaya devam edecektir.

KUR’AN’IN NÜZÛLÜ (İNDİRİLMESİ)


Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’tan Hz.Peygamber’e Cebrail aracılığıyla, vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenmesi, kısa zamanda insanlara ulaşması, manasının kolaylıkla anlaşılması, inançların ve hükümlerin müminlerin kalbinde yavaş yavaş kuvvetlenip kökleşmesi için Kur’an bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık yirmi üç senede, peyderpey indirilmiştir.

KURAN-I KERİM NASIL OKUNMALI? KURAN-I KERİM EN GÜZEL NASIL OKUNUR?

Kuran okurken dikkat edilmesi gerekenler

Kuran-ı Kerim'i doğru bir şekilde okumak için harflerin üzerilerindeki uzatmalarına ve mahreç yerlerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Harflerin okunuşunu değiştiren medler yani uzatmalar kişinin Kuran-ı Kerim'i nağmeli okumasını sağlamaz. Nağmeli bir şekilde okumak demek, kişinin Kuran-ı Kerim'i okurken oluşturduğu güzel sesiyle dinleyicilerin gönlüne hitap etmesidir.

Nağmeli okunan bir ayet ise insanlara karşı Kuran-ı Kerimin daha fazla okunup, daha fazla dinlenmesini teşvik eder.