Buruc Suresi - Elmalılı Hamdi Meali

85 - Buruc Suresi

1 - Burçlar sahibi gökyüzüne,
2 - Vaad olunan o güne,
3 - Şahitlik edene ve edilene andolsun ki,
4 - Kahroldu o hendeğin sahipleri,
5 - O çıralı ateşin,
6 - Hani o ateşin başına oturmuşlar,
7 - Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
8 - Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'a iman etmeleri idi.
9 - O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir.
10 - İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
11 - İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur.
12 - Kuşkusuz Rabbinin yakalaması serttir.
13 - Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir.
14 - Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir.
15 - Arş'ın sahibidir, yücedir.
16 - Dilediğini yapandır.
17 - O orduların kıssası sana geldi mi?
18 - Yani Firavun ve Semud'un?
19 - Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.
20 - Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.
21 - Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.
22 - Levh-i Mahfuz'dadır.
Elmalılı Hamdi Meali - Kuranı Kerim

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...