Nuh Suresi - Elmalılı Hamdi Meali

71 - Nuh Suresi

1 - Gerçekten biz Nûh'u kavmine gönderdik, "kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar" diye.
2 - Dedi ki, "ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım".
3 - Şöyle ki, "Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin."
4 - "Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz Allah'ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz.." (inanırdınız).
5 - Nûh dedi ki: "Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim."
6 - "Fakat benim çağırmam, onların sadece kaçmalarını artırdı."
7 - "Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler."
8 - "Sonra ben onları açık açık çağırdım."
9 - "Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli. "
10 - "Gelin, dedim, Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır."
11 - "Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın."
12 - "Mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler yapsın, ırmaklar yapsın."
13 - "Niçin siz Allah'a bir vakar yakıştıramıyorsunuz?"
14 - "Oysa o sizi aşama aşama yaratmıştır."
15 - "Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış?"
16 - Ve Ay'ı bunların içinde bir nur yapmış, güneşi de bir lamba kılmış.
17 - Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi.
18 - Sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır.
19 - Allah sizin için yeri bir yaygı yapmıştır.
20 - Ki, ondan açılan geniş geniş yollarda gidesiniz.
21 - Nûh dedi ki: "Ey Rabbim! Onlar bana isyan ettiler; malı ve çocuğu hüsrandan başka bir şeyini artırmayan kimsenin ardına düştüler."
22 - "Büyük büyük tuzaklar kurdular."
23 - Dediler ki: "Sakın tanrılarınızı bırakmayın, ne Vedd'i, ne Suva'ı ve ne de Yeğus'u, Yeûk'u ve Nesr'i."
24 - Çok kişiyi yoldan saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır.
25 - Hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar.
26 - Nûh dedi ki: "Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma."
27 - "Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlâksız ve kâfir çocuklar doğururlar."
28 - "Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır."
Elmalılı Hamdi Meali - Kuranı Kerim

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...