Rahman Suresi - Elmalılı Hamdi Meali

55 - Rahman Suresi

1 - Rahmân (çok merhametli olan Allah)
2 - Kurân'ı öğretti.
3 - İnsanı yarattı.
4 - Ona beyanı öğretti.
5 - Güneş de ay da bir hesab iledir.
6 - Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.
7 - Göğü yükseltti ve mizanı koydu.
8 - Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.
9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.
10 - (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.
11 - Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
12 - Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
13 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
14 - Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.
15 - Cinleri de hâlis ateşten yarattı.
16 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
17 - (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
18 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
19 - (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.
20 - Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.
21 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
22 - İkisinden de inci ve mercan çıkar.
23 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
24 - Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.
25 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
26 - Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.
27 - Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.
28 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
29 - Göklerde ve yerde bulunanlar, O'ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.
30 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
31 - Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız.
32 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
33 - Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.
34 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
35 - Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.
36 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz
37 - Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...
38- Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
39 - İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.
40 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
41 - Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.
42 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
43 - İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.
44 - Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
45 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
46 - Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.
47 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
48 - İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.
49 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
50 - İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
51 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
52 - İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.
53 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
54 - Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.
55 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
56 - Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
57 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
58 - Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.
59 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
60 - İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?
61 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
62 - Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.
63 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
64 - (Bu cennetler) yemyeşildirler.
65 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
66 - İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.
67 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
68 - İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.
69 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
70 - İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
71 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
72 - Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.
73 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
74 - Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
75 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
76 - Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.
77 - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
78 - Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
Elmalılı Hamdi Meali - Kuranı Kerim

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...