Naziat Suresi - Elmalılı Hamdi Meali

79 - Nazi'at Suresi

1 - Andolsun şiddetle çekip çıkaranlara,
2 - Usulcacık çekenlere,
3 - Yüzüp yüzüp gidenlere,
4 - Yarışıp geçenlere,
5 - Derken bir iş çevirenlere kasem olsun (ki kıyamet var).
6 - O gün deprem sarsar,
7 - Onu ikinci bir sarsıntı izler.
8 - Yürekler vardır, o gün kaygıdan hoplar.
9 - Gözler kalkmaz saygıdan.
10 - Diyorlar ki: "Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz?
11 - "Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"
12 - "Öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür." dediler.
13 - Fakat o bir tek haykırıştır.
14 - Bir de bakarsın hepsi meydandadır.
15 - Musa'nın haberi sana geldi mi?
16 - Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva'da seslenmişti:
17 - "Haydi, demişti, git Firavun'a, çünkü o çok azdı."
18 - De ki: İster misin arınasın?
19 - Seni Rabbinin yoluna ileteyim de ondan korkasın.
20 - Musa Firavun'a o büyük mucizeyi gösterdi.
21 - Fakat Firavun yalanladı, karşı geldi.
22 - Sonra koşarak dönüp gitti.
23 - Derken adamlarını topladı da bağırdı:
24 - "Ben sizin en yüce Rabbinizim" dedi.
25 - Allah da onu tuttu, dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi.
26 - Kuşkusuz bunda, saygı duyacaklar için bir ibret vardır.
27 - Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.
28 - Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu.
29 - Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı.
30 - Bundan sonra da yeryüzünü döşedi.
31 - Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.
32 - Dağlarını oturttu.
33 - Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için .
34 - Fakat o her şeyi bastıran büyük felaket geldiği vakit,
35 - O, insanın neyin peşinde koştuğunu anladığı gün,
36 - Gören kimseler için cehennem hortlatıldığı vakit,
37 - Artık her kim azgınlık etmiş,
38 - Ve dünya hayatını tercih etmişse,
39 - Kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir.
40 - Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,
41 - Kuşkusuz onun varacağı yer cennettir.
42 - Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye.
43 - Sen nerde, onu anlatmak nerde?!
44 - Onun son ilmi Rabbine aittir.
45 - Sen ancak ondan korkacak olanları uyarıcısın.
46 - Onlar o kıyameti görecekleri gün sanki dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler.
Elmalılı Hamdi Meali - Kuranı Kerim

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...