Nebe Suresi - Elmalılı Hamdi Meali

78 - Nebe Suresi

1 - Birbirlerine neyi soruyorlar?
2 - O büyük haberden (kıyametten) mi?
3 - Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.
4 - Hayır, ilerde bilecekler.
5 - Hayır hayır, ilerde bilecekler.
6 - Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
7 - Dağları da birer kazık kılmadık mı?
8 - Sizleri çift çift yarattık.
9 - Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
10 - Geceyi bir örtü yaptık.
11 - Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık.
12 - Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.
13 - İçlerine ışık saçan bir kandil astık.
14 - Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
15 - Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.
16 - Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).
17 - Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.
18 - O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
19 - Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.
20 - Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.
21 - Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.
22 - Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.
23 - Orada çağlarca kalacaklardır.
24 - Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.
25 - Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).
26 - Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.
27 - Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.
28 - Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı.
29 - Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.
30 - (Onlara): "Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız" (denir).
31 - Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.
32 - Bahçeler var, bağlar var.
33 - Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.
34 - Dopdolu kadehler var.
35 - Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.
36 - (Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).
37 - O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rah-mân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.
38 - O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.
39 - İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
40 - Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: "Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım."
Elmalılı Hamdi Meali - Kuranı Kerim

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

loading...